Met behulp van de Wizard Nieuw Project Gebouwprojectontwikkeling kan een project worden toegevoegd.

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom naar de Map Projecten – Mijn Projecten;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘Nieuw gebouw project’;
 • Vul de Wizard in;

 

Voorbeeld van het activeren van de Wizard ‘Nieuw project Gebouwontwikkeling’ vanuit de projectboom

 

Of;

 • Klik met de linker muisknop op het Icoon ‘Wizards’ in de Buttonbar;
 • Selecteer ‘Nieuw Project Gebouwontwikkeling’;   
 • Vul de Wizard in;

Voorbeeld van het activeren van de Wizard ‘Nieuw project Gebouwontwikkeling’ vanuit de Buttonbar

 

Bij het aanmaken van een nieuw project ziet u, na het activeren van de Wizard Nieuw Project, een dialoogvenster met aan de linkerkant van het scherm de projectstructuur. Na het selecteren van een projectonderdeel ziet u aan de rechterkant van het scherm de daarbij behorende invoervelden.

In het 1e dialoogvenster worden de volgende gegevens ingevuld:

 • Projectgegevens

Hier worden algemene projectgegevens inzake Naam project, Locatie, Gemeente, Land en Organisatie-eenheid ingevuld. Indien de gebruiker alleen rechten heeft om Nederlandse projecten in te voeren verschijnt in het veld ’Land’ automatisch ‘Nederland’; in overige situaties maakt de gebruiker zelf een keuze uit de beschikbare landen. Tevens geldt dat als de gebruiker gekoppeld is aan maar 1 organisatie-eenheid, deze altijd getoond wordt. Indien de gebruiker gekoppeld is aan meerdere organisatie-eenheden, dan maakt de gebruiker zelf een keuze uit de beschikbare organisatie-eenheden.

 • Variantgegevens

De variantnaam wordt ingevuld en er wordt een selectie gemaakt uit de beschikbare defaultsets. Indien er in Reaforce Applicatiebeheer slechts 1 defaultset is aangemaakt, dan verschijnt deze automatisch in beeld, indien er meerdere defaultsets aanwezig zijn dan kiest de gebruiker één van de beschikbare defaultsets);

 • Grondgebruik (Optioneel).

Zie voor een nadere toelichting op het grondgebruik hoofdstuk 11.12 in deze handleiding.

Voorbeeld van de 1e invoerkaart van de Wizard Nieuw Project

 

Het toevoegen van een functie (en type) geschiedt vervolgens door aan de linkerkant van het scherm in de projectstructuur de optie ‘Functie toevoegen’ te selecteren en vervolgens de gewenste functie (en type) en Methode van Koopsombepaling te selecteren.

In het 2e en 3e dialoogvenster worden dan vervolgens de functiegegevens respectievelijk typegegevens ingevuld.

Een aantal belangrijke defaultwaarden, van de geselecteerde defaultset, worden bij het toevoegen van functies en/of typen getoond en zijn ook direct te wijzigen. Hiermee wordt de uitkomst van de First Estimate betrouwbaarder.

De categorisering en het fiscale aankoop- en verkoopscenario op typeniveau wordt met behulp van een keuzelijst geselecteerd. (Zie voor een nadere toelichting op de categorisering, hoofdstuk 11.5.4 in deze handleiding. Zie voor een nadere toelichting op de fiscale scenario’s hoofdstuk 9 in deze handleiding).

Na het invullen van de dialoogvensters 2 en 3 kan het project daadwerkelijk worden aangemaakt met behulp van de knop ‘voltooien’ onderin het dialoogvenster.

Indien het project uit meerdere functies en/of typen bestaan, dan kunnen deze ook direct worden toegevoegd door aan de linkerkant van het scherm in de projectstructuur nogmaals de optie ‘Functie toevoegen’ of ‘Type toevoegen’ te selecteren en vervolgens aan de rechterkant van het scherm de bijbehorende gegevens in te vullen.

 

Let op!

 1. Indien u na het aanmaken van functies en/of typen onderaan in het dialoogvenster niet op de knop ‘voltooien’ kunt drukken, dan betekent dit dat niet alle Functies en/of typen geldige waarden bevatten.Dit wordt aan de linkerkant van het scherm in de projectstructuur bij de betreffende functie resp. typen weergegeven door middel van het icoon .Door in de projectstructuur naar de betreffende functie resp. type te navigeren kunt u aan de rechterkant van het scherm de incomplete gegevens nog aanvullen, waarna het project alsnog kan worden ‘voltooid’.
 2. Bij het toevoegen van functies en/of typen in bestaande projecten wordt ook deze wizard gebruikt.