14.1 Exporteren en afdrukken/printen

Uitvoerschermen en rapporten kunnen worden geëxporteerd en eventueel worden geprint. 

 

 

14.1.1 Exporteren en afdrukken van uitvoerschermen

Het is mogelijk om de getoonde uitvoerschermen direct te exporteren en eventueel uit te printen via Excel. 

 

 • Het exporteren naar Excel is niet mogelijk voor de uitvoerschermen:
 • Projectinfo
 • Planning grafisch
 • Bruto Cashflow grafisch
 • Kladblok
 • Beheersmaatregelen (uitvoerscherm is alleen maar beschikbaar, indien er met de module Risicomanagement wordt gewerkt)

 

Hoe?

 • Ga op het gewenste uitvoerscherm staan en klik op de Excel-knop in de Buttonbar.

 

 

14.1.2 Exporteren en afdrukken van rapporten:

Zie voor een specificatie per rapport hoofdstuk 13.1. 

 

Bedrijfseigen rapporten kunnen desgewenst naar 

 • Microsoft® Excel
 • Microsoft® Word
 • PDF

worden geëxporteerd en vervolgens geprint. 

 

 

14.1.3 Exporteren en afdrukken van invoerkaarten

De invoerkaarten:

 • Koopsommenlijst;
 • Huurprijslijst;
 • Subsidies en bijdragen;
 • Flexibele termijnschema’s

kunnen naar Excel worden geëxporteerd, waarna de lijsten nog verder kunnen worden bewerkt of geprint. 

 

 

14.2 Archiveren

 

14.2.1 Archiveren van Projecten

Op een bepaald moment kan er bij de Projecteigenaar behoefte bestaan om een Project niet langer in zijn Projectboom te zien, b.v. 

 • een Project dat nog in de Acquisitie-fase was gaat definitief niet door;
 • een Project is definitief opgeleverd;

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het betreffende Project staan;
 • Klik op de rechter muisknop, kies voor ‘archiveren’;
 • Er verschijnt een invoerkaartje, druk op ‘OK’;
 • Vervolgens verschijnt het Project niet langer meer in de Projectboom;

Voorbeeld van het invoerkaartje van het archiveren van een project

 

Let op!

 • De Reaforce gebruiker met adminrechten ‘Autorisaties’ kan het Project (op verzoek) weer terugzetten in de Projectboom van de Projecteigenaar of definitief archiveren.

 


14.3 Help informatie

In de Buttonbar in Reaforce onder het icoon Tandwiel zijn diverse documenten te raadplegen over de werking van Reaforce. 

 

 

14.3.1 Handleiding Reaforce

Onder ‘Handleiding Reaforce’ is de gebruikershandleiding te raadplegen, die het gebruik, de rekenmethodiek, de projectstructurering en overige functionaliteiten van Reaforce nader beschrijft. 

 

Hoe?

 • Ga in de Tabstructuur naar het Icoon Tandwiel  ;
 • Kies Handleidingen - Handleiding Reaforce’;

 

 

14.3.2 Release notes

Onder ‘Release notes’ is een handleiding opgenomen waarin de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten van uw huidige Reaforce versie ten opzichte van uw vorige versie staan beschreven. 

 

Als er in uw huidige Reaforce-versie een conversie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de vorige versie, dan worden de consequenties hiervan ook in dit document toegelicht.

 

Hoe?

 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Tandwiel ;
 • Kies Handleidingen – Release notes <versienr>;

 

 

14.3.3 Handleiding projectcontrol  (Compact, Standard of Advanced)

Onder ‘Handleiding Projectcontrol’ is een handleiding opgenomen waarin de Projectcontrol procedure en functionaliteiten van Projectcontrol worden beschreven. 

Handleiding Projectcontrol wordt alleen meegeleverd indien er naast Reaforce ook met Projectcontrol gewerkt wordt. 

 

Hoe?

 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Tandwiel ;
 • Kies Handleiding - Handleiding Projectcontrol;

 

 

14.3.4 Disclaimer

Onder Disclaimer wordt verstaan: de omschrijving die de Leverancier aan de Gebruiker geeft waarin wordt aangegeven onder welke condities Reaforce kan worden gebruikt.

 

Hoe?

 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Tandwiel ;
 • Kies Disclaimer;

Voorbeeld van de disclaimer

 

 

14.3.5 Info

Onder Info ziet u het Reaforce Versie en eventuele build en patch nummers. 

 

Hoe?

 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Tandwiel ;
 • Kies Info;

Voorbeeld van de weergave van de betreffende Reaforce versie


14.4 Meldingen tonen en verwijderen

Meldingen van de Reaforce gebruiker met adminrechten kunnen in de Tabstructuur door middel van het Icoon Tandwiel  worden opgevraagd.

Via de module Reaforce Applicatiebeheer kan de Reaforce gebruiker met adminrechten meldingen doorgeven aan de Reaforce Gebruikers. De Reaforce Gebruikers zien deze nieuwe meldingen automatisch op het scherm op het moment dat zij Reaforce opstarten. De gebruikers kunnen vervolgens alle meldingen lezen en aanvinken, zodat ze bij het opnieuw opstarten van Reaforce niet meer getoond worden. Ook kunnen alle meldingen tegelijk verwijderd worden. 

De gebruikers kunnen de getoonde meldingen ook ongelezen wegklikken, zodat ze bij het opnieuw opstarten van Reaforce opnieuw getoond worden.

Ongelezen meldingen kunnen ook in de Tabstructuur door middel van het Icoon Tandwiel   worden opgevraagd.

 

Hoe?

Lezen van nieuwe en ongelezen meldingen:

 • Start Reaforce op;
 • Nieuwe en ongelezen meldingen worden automatisch op het scherm getoond;

 

Of:

 • Ga in de Tabstructuur naar het Icoon Tandwiel ;
 • Selecteer ‘Toon meldingen’
 • De ongelezen meldingen worden op het scherm getoond;

 

Verwijderen van alle meldingen ineens:

 • Ga in de Tabstructuur naar het Icoon Tandwiel ;
 • Selecteer ‘Toon meldingen’
 • De ongelezen meldingen worden op het scherm getoond;
 • Klik ‘Selecteer alle meldingen aan’ en druk op OK;
 • Meldingen worden verwijderd;

 

 

14.5 Applicatiebeheer

 

14.5.1 Applicatiebeheer

Onder Applicatiebeheer wordt verstaan: het ondersteunen van allerlei processen zoals deze in Reaforce gedefinieerd zijn. Het programma vormt een essentieel onderdeel van de totale Reaforce omgeving.

 

Zie voor een toelichting op het Applicatiebeheer het document:

 ‘Handleiding Reaforce Applicatiebeheer’.