Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced. 

 

Indien u een project heeft geactiveerd voor Projectcontrol is er, naast eventuele andere PV’s, maximaal 1 PC per project aanwezig; deze PC is de Projectontrol werkvariant. Indien u  een publicatie van het project wilt maken (een Periode- of een Faseverslag), dan is de PC hiervoor de basis. 

 

In de praktijk zult u meerdere scenario’s willen kunnen berekenen in Reaforce, waarbij u pas op het moment van publiceren wilt beslissen welke variant (ofwel de PC of een andere PV) daarvoor als basis moet dienen.   

Indien u een andere PV dan de huidige PC wilt gebruiken om te publiceren, kun u deze andere projectvariant aanwijzen als variant voor Projectcontrol. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan n.l.:

  • U bent projecteigenaar
  • U heeft een Projectcontrol licentie
  • Er is een PC variant aanwezig
  • Geselecteerde Variant is een PV

 

Indien er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de gewenste wisseling van PV naar PC uitvoeren. 

 

Handeling: 

  • Ga in de projectboom op de desbetreffende PV staan;
  • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘Transformeer PV naar PC’

Voorbeeld van het omzetten van een projectvariant (PV) naar een variant voor Projectcontrol (PC)

 

Als u bovenstaande actie uitvoert, worden er daarna een aantal controles uitgevoerd om te bepalen of de PV getransformeerd mag worden tot PC. Naast de eerdergenoemde voorwaarden, is er nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een  succesvolle transformatie uit te voeren:

  • Er mag geen Periodeverslag in keuring zijn
  • Er mag geen Faseverslag in keuring zijn
  • Er mag geen Budgetaanvraag in keuring zijn

 

Indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan wordt dit aan u gemeld (alle voorwaarden waaraan niet is voldaan) zodat u hierop kunt anticiperen.

Na een succesvolle transformatie wordt de projectboom bijgewerkt en komt de projecteigenaar op de nieuwe PC te staan.