Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced. 

 

De wegingsfactoren en project-, type- en DAEB/Niet-DAEB kenmerken bieden extra informatie over het project en kunnen gebruikt worden in diverse analyses en rapportages van individuele projecten of (delen van) de projectportefeuille.

De Keurder heeft de mogelijkheid om de wegingsfactoren en project-, type- en DAEB/Niet-DAEB kenmerken op PC-varianten en gepubliceerde Periode- en Faseverslagen te wijzigen als de Keurder ook onderstaand bewerkingsrecht heeft: 

 • Beheerder projecten

 

De wegingsfactoren bestaan uit: 

 • Hardheidspercentage: geeft aan hoe hoog men de kans inschat dat een project dat zich nog in de acquisitie- of voorbereidingsfase bevindt, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Dit houdt dus in, dat op het moment dat duidelijk is dat een project werkelijk gerealiseerd gaat worden, de hardheid altijd op 100% gesteld dient te worden.
 • Juridisch Deelnemingspercentage: geeft aan voor hoeveel procent men, conform de juridische verhoudingen, eigenaar is van een project. 
 • Winstaandeelpercentage: geeft aan welk gedeelte van de ontwikkelingswinst (die als kosten op het project drukken) een winstuitkering genereert voor de licentiehouder
 • Financieringsaandeelpercentage: geeft aan welk gedeelte van de financieringsrente (die als kosten op het project drukken) een rente-opbrengst genereert voor de licentiehouder 
 • AK-dekkingspercentage: geeft aan welk gedeelte van de ontwikkelingskosten (die als kosten op het project drukken) een AK-dekking genereert voor de licentiehouder

 

Project- en typekenmerken zijn bedrijfsspecifiek in te richten. In gebouwontwikkelingsprojecten kunnen zowel project- als typekenmerken worden gedefinieerd; in grondontwikkelingsprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gedefinieerd. 

Indien u werkt met de module DAEB/Niet-DAEB, dan wordt in gebouwontwikkelingsprojecten op Funtieniveau een indeling gemaakt in DAEB/Niet-DAEB activiteiten. 

Zie voor een nadere toelichting op zowel de project- en typekenmerken als de DAEB/Niet-DAEB kenmerken de Handleiding Reaforce Gebouwontwikkeling.

 


5.1 Wijzigen van de wegingsfactoren op een PC-variant 

 • Ga in de projectboom naar de map Projecten – <Mijn Projecten (indien u de projecteigenaar bent) of Overige projecten (indien u niet de projecteigenaar bent)>;
 • Selecteer het betreffende project en vervolgens de PC;  
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘Eigenschappen’; 
 • Er verschijnt een invoerkaart met meerdere tabbladen; 
 • Selecteer het tabblad ‘Wegingsfactoren’;
 • Er verschijnt een invoerkaart waarop de wegingsfactoren kunnen worden gewijzigd; 

 


5.2 Wijzigen van de wegingsfactoren op een gepubliceerd Periode- of Faseverslag 

 • Ga in de projectboom naar de map Keuringsverzoeken - <Periodeverslagen of Faseverslagen>;
 • Selecteer het betreffende project en vervolgens het PVG of FVG;  
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘Eigenschappen’;
 • Er verschijnt een invoerkaart met meerdere tabbladen; 
 • Selecteer het tabblad ‘Wegingsfactoren’;
 • Er verschijnt een invoerkaart waarop de wegingsfactoren kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen die op de publicatie worden aangebracht kunnen desgewenst ook direct worden doorgevoerd op de PC-variant; 

 


5.3 Wijzigen van kenmerken op een PC-variant

 • Ga in de projectboom naar de map Projekten - <Mijn Projecten (indien u de projecteigenaar bent) of Overige projecten (indien u niet de projecteigenaar bent)>;
 • Selecteer het betreffende project en vervolgens de PC-variant;  
 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Wizards en selecteer Kenmerken; In de getoonde invoerkaart wordt links de projectstructuur getoond; indien in de projectstructuur een projectonderdeel wordt aangeklikt, verschijnen rechts de bijbehorende (project, - type- en/of DAEB-Niet-DAEB)kenmerken waarna deze kunnen worden gewijzigd.

 

Let op!

In grondprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gewijzigd. Typekenmerken en DAEB/Niet-DAEB kenmerken zijn hier niet beschikbaar. 5.4 Wijzigen van kenmerken op een gepubliceerd Fase- of of Periodeverslag

 • Ga in de projectboom naar de map Keuringsverzoeken - <Periodeverslagen of Faseverslagen>;
 • Selecteer het betreffende project en vervolgens het PVG of FVG;  
 • Ga in de Buttonbar naar het Icoon Wizards en selecteer Kenmerken; In de getoonde invoerkaart wordt links de projectstructuur getoond; indien in de projectstructuur een projectonderdeel wordt aangeklikt, verschijnen rechts de bijbehorende (project, - type- en/of DAEB-Niet-DAEB)kenmerken waarna deze kunnen worden gewijzigd.

 

Let op!

In grondprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gewijzigd. Typekenmerken en DAEB/Niet-DAEB kenmerken zijn hier niet beschikbaar.