Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced. 

 

Naast de rapportages die vanuit Reaforce kunnen worden aangemaakt op het niveau van een projectvariant, deelproject, bouweenheid of een functie, zijn er ook nog een drietal specifieke Projectcontrol rapportages. 

 

U kunt deze rapportages genereren over de gegevens die in Projectcontrol  zijn vastgelegd. De volgende rapportages kunt u kiezen:

 • Details actuals. Een overzicht van alle mutaties van de actuals per kostenregel
 • Goedgekeurde budgetten. Een overzicht van de cumulatieve goedgekeurde budgetten per kostenregel
 • Geregistreerde verplichtingen. Een overzicht van de cumulatieve geregistreerde verplichtingen per kostenregel

 

Handeling: 

 • Selecteer in de projectboom de PC-variant van het project waarover u de rapportage van Projectcontrol wilt opstarten  
 • Selecteer in de knoppenbalk het Icoon Rapportages en vervolgens Projectcontrol.
 • Selecteer vervolgens de rapportage die u wilt aanmaken. Het geselecteerde rapport wordt automatisch gegenereerd en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word. 

Voorbeeld van het activeren van een Projectcontrol rapport

 

Voor een overzicht van alle Periode- en Faseverslagen zijn onderstaande rapportages beschikbaar. 

 • Projectoverzicht per publicatie

Dit rapport geeft een overzicht van alle actieve gebouw- of grondprojecten die het geselecteerde publicatietype van het periode- of faseverslag bevatten. (bv. alle projecten die het faseverslag ‘Voorlopig Ontwerp’ bevatten of alle projecten die het periodeverslag Q1-2012 bevatten). 

Bij de faseverslagen kan een keuze gemaakt worden uit alle beschikbare publicatietypen (uit de procesplanning). Bij de Periodeverslagen kan een keuze gemaakt worden uit de laatste zes beschikbare publicatietypen.

 • Portefeuille-overzicht publicaties

Dit rapport geeft een overzicht van alle gemaakte fase- of periodeverslagen van alle actieve gebouw- of grondprojecten. 

In het rapport kan er op kolom 1 of kolom 2 worden gesorteerd.

 

Handeling: 

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn Projecten; 
 • Selecteer in de knoppenbalk het Icoon Rapportages en vervolgens Portefeuille – Gebouw of Grond;
 • Selecteer vervolgens de rapportage die u wilt aanmaken.  

De rapporten ‘Projectoverzicht per publicatie’ en ‘Portefeuille-overzicht publicaties’ worden automatisch gegenereerd en zijn desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word. 

Voorbeeld van het activeren van een Portefeuille rapport