Binnen Reaforce Gebouwontwikkeling heeft u de mogelijkheid om de module Opbrengstwaarde te activeren en zodoende een opbrengstwaardeberekening te maken van gebouwontwikkelingsprojecten op datum eind bouw. 

Hiertoe wordt er eerst een prognose gemaakt van de toekomstige inkomsten en uitgaven gedurende de exploitatieperiode en (op maandbasis) in de tijd uitgezet. 

Vervolgens worden deze toekomstige kasstromen conform de Discounted Cashflow Methode (DCF-methode) netto contant gemaakt naar datum eind bouw (= datum opbrengstwaarde) op functieniveau. Deze netto contante waarde is gelijk aan de Opbrengstwaarde.