De uitkomsten van de opbrengstwaardeberekening worden automatisch in de Reaforce-berekening  verwerkt. Het resultaat wordt o.a. op het scherm Verkoopopbrengst getoond.

 


4.1 Opbrengstwaarde

De nettohuur (bij Functies Wonen en Parkeren), contracthuur (bij Functies BHV, Leisure en Utilitair) en Onrendabele top die in de Wizard Opbrengstwaarde zijn ingevuld, worden in Reaforce op het scherm Verkoopopbrengst getoond als onderdeel van de ‘Parameters koopsombepaling’.

Bij een Functie Wonen wordt de netto huur per eenheid en onrendabele top per eenheid op peildatum uit de opbrengstwaardeberekening overgenomen in de Reaforce berekening

 

De berekende Netto Contante Waarde per type (op datum eind bouw) wordt teruggerekend naar een bedrag per eenheid en als Opbrengstwaarde per eenheid getoond op het scherm Verkoopopbrengst als onderdeel van de ‘Parameters koopsombepaling (geïndexeerd)’.

Netto Contante Waarde per type

 

Scherm Verkoopwaarde in Reaforce inclusief de verwerking van de opbrengstwaardeberekening 

 

Verder geldt:

De koopsom is de som van:   Opbrengstwaarde + onrendabele top

De verkoopwaarde is de som van: Opbrengstwaarde + onrendabele top waarbij, afhankelijk van het ingestelde fiscale scenario, eventueel nog het BTW-bedrag in mindering wordt gebracht.

 

 

4.2 Onrendabele top

Indien bij typen, die een opbrengstwaardeberekening bevatten, de residuele Verkoopwaarde wordt berekend, dan betekent dit dat het restant bedrag aan Verevening verevent wordt naar de Onrendabele top.

Voorbeeld van de Wizard Rekenmethodiek waarbij de onrendabele top residueel wordt berekend 

 

De onrendabele top kunt u terugvinden op de schermen:

  • Managementsamenvatting (bij de projectopbouw)
  • Verkoopopbrengst (als onderdeel van de ‘Parameters Koopsombepaling (geïndexeerd’)).

Voorbeeld van de berekende onrendabele top op het scherm Verkoopopbrengst