Een opbrengstwaardeberekening kan worden verwijderd door de Wizard Opbrengstwaarde te openen (deze is te activeren vanuit één van de schermen onder de Tab Opbrengstwaarde of vanuit het scherm Verkoopopbrengst) en vervolgens in de Wizard Opbrengstwaarde de optie ‘verwijderen’ te selecteren. 

Bij het verwijderen van een opbrengstwaardeberekening blijven de uitkomsten in de Reaforce-berekening gehandhaafd. 

 

Nadat de opbrengstwaardeberekening is verwijderd, zijn

  • Aanvangshuur
  • Opbrengstwaarde 
  • Onrendabele top

weer handmatig te muteren in Reaforce.  

 

Voorbeeld van het verwijderen van een opbrengstwaardeberekening