l

Hier is het beheer van de R&A projecten ondergebracht.  

Gebruikers met het adminrecht Rapportage en Analyse kunnen in deze map voor gebouw-, grond- en bouwprojecten aangegeven of projecten wel/niet opgenomen moeten worden in de managementdatabase van R&A. 

Indien in Reaforce een nieuw project wordt aangemaakt, dan wordt deze automatisch getoond in de lijst en als R&A project toegevoegd, totdat de maximum staffel voor R&A is bereikt. 

Het aantal geselecteerde R&A projecten en de maximum staffel worden bovenin het scherm vermeld. 

Met de checkboxen bovenin kan de lijst eventueel gefilterd worden op lopende of gearchiveerde projecten, in combinatie met Projectcontrol projecten of niet-Projectcontrol projecten. 

Met behulp van de zoekfunctie kunnen projecten worden gezocht en gefilterd op naam, eigenaar, organisatie-eenheid of gemeente. 

 

Voorbeeld van de map Rapportage & Analyse voor gebouwprojecten