Onder de functionaliteit overig kunnen overige algemene zaken met betrekking tot Reaforce en applicatiebeheer worden ingesteld.

 

Gebruikers met adminrechten hebben de mogelijkheid om mededelingen automatisch aan gebruikers in Reaforce te tonen. Bij het opstarten van Reaforce wordt er standaard gekeken of er mededelingen zijn. Indien aanwezig, worden deze getoond. Na het lezen kan de gebruiker de melding afvinken. Bij een volgende keer opstarten zal deze melding niet meer verschijnen (zie voor verdere functionaliteit Overig – Meldingen)

 

Zoals in de inleiding van dit document al werd beschreven is het mogelijk om adminrechten toe te wijzen aan meerdere gebruikers. Er is bewust gekozen voor een splitsing, omdat niet in iedere organisatie de rolverdeling hetzelfde is. 

 

Tevens is het mogelijk om Reaforce log bestanden te bekijken. Een gebruiker van applicatiebeheer kan zonder rechten, op de netwerkschijf waar de log bestanden staan, log bestanden inzien en eventueel opsturen naar Reasult BV voor validatie.

 

Tot slot is het ook mogelijk om te zien wie er op dit moment ingelogd zijn in  Reaforce.

 


7.1 Meldingen

Via deze functionaliteit kunnen meldingen worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd. 

 

Meldingen zijn van een bepaalde soort, te weten: ‘Wijziging(en) van default(s)’, ‘Inhoudelijke melding’ en ‘Bericht van beheerder’. De eerste soort wordt gebruikt bij automatisch gegenereerde meldingen vanuit de functionaliteit Defaults, maar kan ook handmatig gemaakt worden. De overige soorten zijn bestemd voor de gebruikers met adminrechten. 

 

De dialoog ‘Melding’ bevat de volgende velden:

Melding

naam / titel van de melding (alleen instelbaar bij toevoegen)

Soort

soort melding

Omschrijving

de eigenlijke melding

Eigenaar

eigenaar van de melding (niet instelbaar; default huidige gebruiker)

Datum publicatie

datum van melding

 

Het is mogelijk om een selectie van meldingen of alle meldingen ineens te verwijderen door in de buttonbar het icoon    te selecteren en vervolgens op de invoerkaart aan te geven tot welke datum meldingen verwijderd moeten worden.

 


7.2 Log

Via deze functionaliteit kunnen log bestanden worden bekeken. Per dag wordt er een nieuw logbestand aangemaakt. Deze functie bevat geen dialoog. Een dubbelklik op een item levert rechtstreeks het huidige geselecteerde log bestand op in kladblok.

 

Opmerkingen

  • Wijzigingen in dit bestand worden niet op de server bewaard, aangezien het bestand eerst via de server lokaal wordt opgeslagen alvorens het aan de gebruiker wordt getoond.

 


7.3 Ingelogd

Via deze functionaliteit kan de beheerder met adminrechten ‘Overig’ zien wie er op dit moment in het systeem actief is. Dit kan handig zijn als er onderhoud aan de systemen uitgevoerd moet worden. De beheerder heeft dan de mogelijkheid om de gebruikers middels het gebruik van de rechter muisknop uit te loggen.

 


7.4 Applicatieservers

Geeft een overzicht van de in gebruik zijnde applicatieservers.