8.1 Bijlage 1: Adminrechten

Programma

Rol

Omschrijving

Reaforce applicatiebeheer

Adminrechten 

heeft toegang tot Reaforce Beheer en de mogelijkheid om beheerstaken uit te voeren zoals die zijn ingesteld voor zijn rol. De adminrechten zijn onderverdeeld naar: 

  • Autorisaties
  • Defaults
  • Instellingen
  • Overig
  • Interface

 

 

8.2 Bijlage 2: Bewerkingsrechten per organisatie-eenheid

Bewerkingsrecht

Omschrijving

Keuren

Keuren van publicaties

Extra toegang op alle projecten

Hiermee kunnen de goedgekeurde publicaties (en PC-varianten) van alle Gebouw- en Grondprojecten worden ingezien in de projectboom onder het mapje ‘Overige Projecten’. 

Beheerder projecten

Geeft recht om kenmerken (project- en typekenmerken, DAEB/Niet-DAEB kenmerken) en wegingsfactoren te muteren.

Koopsommenlijst

Geeft recht om op projecten waarop Extra toegang is verleend de koopsommenlijst te muteren

 

Licenties met specifieke bewerkingsrechten

Bewerkingsrecht

Licentie View

Licentie Review

Bekijken

Ja

Ja

Bewerken

Nee

Ja (alleen parameters in werkkopieën)

Toevoegen

Nee

Nee

Kopiëren

Nee

Ja (alleen werkkopieën) 

Verwijderen

Nee

Ja(alleen werkkopieën)

Publiceren

Nee

Nee

Keuren

Nee

Nee

Voorarchiveren

Nee

Nee

 


8.3 Bijlage 3: Toelichting van Modules tot Typen

Module

Functiecategorie

Functies

Typen

Gebouwontwikkeling

 

 

 

Wonen

Wonen

Woningen

rijwoningen

 

 

 

2/1 dakwoningen

 

 

 

vrijstaande woningen

 

 

 

appartementen

 

 

 

penthouses

 

 

 

bijzondere typen

 

 

 

kavels

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren

Parkeren

Parkeren

gebouwd ondergronds

 

 

 

gebouwd half verdiept

 

 

 

gebouwd bovengronds

 

 

 

maaiveld

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfshuisvesting

Commercieel

Kantoren

-

 

 

Winkels

-

 

 

Bedrijfsruimte

-

 

 

 

 

 

Leisure

Motels

-

 

 

Hotels

-

 

 

Stadions

-

 

 

Bioscopen

-

 

 

Discotheken

-

 

 

Cafés 

-

 

 

Expositiegebouwen

-

 

 

Restaurants

-

 

 

Leisure: overig

-

 

 

 

 

 

 

Module

Functiecategorie

Functies

Typen

 

Onderwijs

Kinderopvang

-

 

 

Basis Onderwijs

-

 

 

Voortgezet Onderwijs

-

 

 

Middelbaar Onderwijs

-

 

 

Hoger Onderwijs

-

 

 

Wetenschappelijk Onderwijs

-

 

 

Onderwijs: overig

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg

(Poli-) Klinieken

-

 

 

Ziekenhuizen

-

 

 

Gezondheidscentra

-

 

 

Verpleeghuizen

-

 

 

Sociale Werkplaatsen

-

 

 

Instellingen GGZ

-

 

 

Instellingen VG

-

 

 

Multifunctioneel Wonen

-

 

 

Bejaardenhuizen

-

 

 

Zorg: overig

-

 

 

 

 

 

Mobiliteit

Stallingsgebouwen

-

 

 

Stationsgebouwen

-

 

 

Distributiecentra

-

 

 

Mobiliteit: overig

-

 

 

 

 

 

Overheid

Brandweerkazernes

-

 

 

Gemeentehuizen

-

 

 

Gerechtsgebouwen

-

 

 

Gevangenissen

-

 

 

Jongerencentra

-

 

 

Politiebureaus

-

 

 

Provinciehuizen

-

 

 

Ministeries

-

 

 

Overheid: overig

-

 

 

 

 

 

 

Module

Functiecategorie

Functies

Typen

 

Cultuur

Bibliotheken

-

 

 

Concertgebouwen

-

 

 

Musea

-

 

 

Schouwburgen

-

 

 

Congresgebouwen

-

 

 

Cultuur: overig

-

 

 

 

 

 


8.4 Bijlage 4: Publicaties

Publicatiesoort

Publicatie

type

met Reaforce

Project control

Compact

Project control

Standard

Project control

Advanced

Omschrijving

Vrije publicatie

n.v.t.

door gebruiker vrij te definiëren

Periodeverslag

definiëren door beheerder, zie 

Hfdst. 3.2.4

Faseverslag

op bedrijfsniveau door Reasult vastgelegd in programmatuur.

 beschikbaar