De module Bouwprojecten in Reaforce stelt u in staat om eenvoudig een liquiditeitsprognose op te stellen van een bouwproject en deze bij te sturen op basis van de voortgang. Na het aanmaken van het project in Reaforce kunt u een begroting invoeren of importeren. Deze begroting wordt middels een defaultset uitgezet in de tijd. Zo maakt u in een beperkt aantal stappen een eerste inschatting van de liquiditeitsprognose voor een bouwproject.

 

Binnen Reaforce is het mogelijk om het administratieve systeem te koppelen aan een project. Hierdoor kan niet alleen de begroting in Reaforce worden geladen, maar kunnen ook de geboekte facturen (‘actuals’) overgehaald worden. Door deze koppeling kan de gebruiker zien wat de totale begroting is, hoeveel actuals er zijn geboekt en betaald en hoeveel cashflow nog resteert. De actuals worden op detailniveau ingelezen (de mate van detail is in samenspraak bepaald bij de bedrijfseigen inrichting van de applicatie), zodat de gebruiker de cashflows ook op detailniveau kan sturen. 

Zo kan de gebruiker de financiële progressie van het project nauwkeurig monitoren en de liquiditeitsprognose bijsturen waar nodig.

 

Naast het plannen van de cashflows, wordt in de module Bouwprojecten ook rekening gehouden met BTW financiering, betalingstermijnen en eventuele eliminaties van (interne) kosten en opbrengsten om zo tot een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose te komen.

 

Indien er na het lezen van dit document nog onduidelijkheden zijn over deze module, neemt u dan contact op met de helpdesk van Reasult BV tel: 0318 – 67 29 31. 

Voorbeeld liquiditeitsprognose waarin de begroting is uitgezet in de tijd