Een bouwproject wordt aangemaakt via de rechter muisknop op de map ‘Mijn Projecten’ in de projectboom. Hierdoor opent een menu waarin u ‘Nieuw Bouwproject’ kunt selecteren.  

Aanmaken van een nieuw bouwproject


Hierdoor opent een invoerkaart waarin het bouwproject gedefinieerd kan worden. Na het definiëren van het project, de variant en de planning kan op Voltooien geklikt worden waardoor het project wordt aangemaakt. 

 

Bij het aanmaken van een project selecteert u ook een defaultset. Een defaultset is een vooraf gedefinieerde set met variabelen t.a.v. de cashflowplanning. De defaultset vertegenwoordigt een bepaalde projectsoort, bijvoorbeeld ’Woontoren <60 meter’. Tijdens het aanmaken van het project worden de betreffende variabelen automatisch overgenomen uit de geselecteerde defaultset. 

Zo worden alle termijnschema’s alvast voor u ingevuld, zodat de (ingelezen) begroting direct wordt uitgezet in de tijd en u deze alleen nog hoeft te controleren en aan te passen waar nodig.

Invoerkaart voor het aanmaken van een bouwproject