In Reaforce wordt genavigeerd middels een projectboom en een tabstructuur. De projectboom vindt u links in het beeld en bevat alle projecten. De tabstructuur bevindt zich bovenin het beeld en bevat de in- en uitvoerschermen van één project.


3.1 Projectboom

Ieder project waar u eigenaar van bent, verschijnt onder de map ‘Mijn projecten’ in de projectboom. U kunt eventueel projecten toevoegen aan de map ‘Favorieten’ om zo eenvoudig naar uw favoriete projecten te navigeren.

Voorbeeld van de Projectboom 


Wanneer u een project selecteert, worden de projectvarianten (‘PV’) getoond die voor dit project zijn gedefinieerd. Onder ieder project bestaat minimaal één PV. Zodra een project is geactiveerd voor Projectcontrol en daarmee aan de administratie is gekoppeld, wordt de gekoppelde PV-variant getoond een PC-variant. 

 

Naast uw eigen projecten kunt u ook projecten inzien waar u ‘Extra toegang’ op heeft. Deze projecten staan onder de map ‘Overige projecten’. Hier kunt u de voor projectcontrol geactiveerde projecten inzien waar u geen eigenaar van bent. 3.2 Tabstructuur

Wanneer u op een projectvariant staat, ziet u twee tabbladen in de tabstructuur bovenin in het beeld; Planning en Financiën.


  • Tabblad Planning

Het tabblad ‘Planning’ bevat gegevens met betrekking tot de planning van het project. Onder dit tabblad is het scherm ‘Planning’ opgenomen. 

Tabblad ‘Planning’ met het scherm ‘Planning’

 

  • Tabblad Financiën

Het tabblad ‘Financiën’ bevat de financiële gegevens met betrekking tot de begroting en cashflowschermen. Onder dit tabblad zijn de schermen ‘Budgetoriëntatie’, ‘Winst en Verlies’ en ‘Cashflow’ opgenomen.

Tabblad ‘Financiën’ met de schermen ‘Budgetoriëntatie’, ‘Winst en Verlies’ en ‘Cashflow’3.3 Buttonbar

De buttons op de buttonbar zijn een snelkoppeling naar schermen/wizards/rapporten of instellingen. 

Voorbeeld van de buttonbar in de header

 

Met de knop   wordt het Kladblok ontsloten. Het kladblok wordt in een apart window geopend en kan door de gebruker groter/kleiner worden gemaakt en overal op het scherm worden geplaatst.

Via het ‘Kladblok’ is het mogelijk om een toelichting per project vast te leggen. 

Tevens is het mogelijk om gegevens uit andere files te kopiëren en afbeeldingen en hyperlinks toe te voegen.  

De vastgelegde gegevens kunnen vervolgens steeds opnieuw geraadpleegd, gewijzigd, uitgebreid en verwijderd worden.

Voorbeeld van het Kladblok en het toevoegen van een hyperlink. 

 

Met de knop    worden de Wizards ontsloten. Hierin zijn alle handelingen opgenomen die een rekenkundige werking hebben of ten dienste staan aan het publicatieproces.

 

Met de knop  kunnen alle standaard rapportages en bedrijfseigen rapportages op Project- en Portfolioniveau worden opgestart.

Onder de laatste knop in de Buttonbar (Tandwiel)  zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht:

 

Toon meldingen

Oproepen van de meldingen die ook bij het opstarten van Reaforce getoond worden.

Gebruikersinstellingen

Hier kan de gebruiker een keuze maken uit: 

  • De beschikbare talen (Applicatie is beschikbaar in het Nederlands en optioneel in het Nederlands (België), Engels, Duits en Duits (Zwitserland). Maximaal kunnen er 4 talen beschikbaar worden gesteld.
  • De weergave van het valutateken (in de titel of bij de bedragen)
  • Het wel/niet tonen van verschillen na berekening (op het actieve scherm)

Navigator tonen/verbergen 

Tonen of verbergen van de projectgegevens en projectboom. F4 is de sneltoets hiervoor.

Project filter

Filteren van ProjectVarianten en Publicatiesoorten: alle of enkel laatste.

Handleidingen

o.a. Gebruikershandleiding Reaforce en Projectcontrol, Release notes 

Disclaimer

Hier wordt vermeld onder welke condities Reaforce gebruikt kan worden.

Info

Hier worden het Reaforce versienummer en eventuele build en patch nummers getoond.

Sluiten

Reaforce afsluiten.