In Reaforce heeft u de mogelijkheid projecten te publiceren ten behoeve van de verslaglegging. Door een project te publiceren creëert u een ‘bevroren’ kopie van de gepubliceerde projectvariant en verschijnt deze in uw projectboom. In een gepubliceerde variant kunnen geen mutaties meer worden verricht. 

Menustructuur voor het publiceren van een variant

 

U kunt een variant publiceren middels de een rechtermuisklik op de variant die u wilt publiceren. In het menu selecteert u ‘Publiceren’ en kiest u één van de 2 publicatiesoorten; een periodeverslag of een vrije publicatie. Wanneer u een periodeverslag selecteert, dient u ook een type te selecteren.  

Een periodeverslag kan alleen aangemaakt worden als het project is geactiveerd voor projectcontrol. Een vrije publicatie kan van iedere variant gemaakt worden.

Wizard publiceren voor een periodeverslag7.1 Periodeverslag

In een periodeverslag legt u de status van de PC-variant vast het eind van een periode, bijvoorbeeld aan het eind van een kwartaal. Nadat u een publicatietype heeft geselecteerd uit het menu, opent de wizard Publiceren. In de wizard Publiceren controleert u de verschillende tabbladen op juistheid en volledigheid. 

 

Het tabblad ‘Kenmerken’ toont de kenmerken van het project die zijn vastgesteld in het applicatiebeheer. Alle kenmerken dienen ingevuld te zijn, alvorens de variant gepubliceerd kan worden. Indien dit niet het geval is, zal er voor het tabblad kenmerken een kruis worden getoond en is de publiceren knop niet beschikbaar. Kenmerken die nog niet zijn ingevuld zijn onderstreept met een rode lijn.

 

Op het tabblad ‘Toelichting’ geeft u de publicatie een naam en eventueel een toelichting bij de publicatie. Deze toelichting wordt getoond aan de keurder.

Het tabblad ‘Controle’ wordt alleen getoond als tijdens de controle onregelmatigheden zijn gevonden. Op dit tabblad staat vermeld welke onregelmatigheden er zijn gevonden. 

 

Deze controles worden continue uitgevoerd, dus u krijgt al voor het publiceren een melding op het scherm indien de controles niet succesvol zijn doorlopen. Zie onderstaand voorbeeld van de melding waarbij de actuals buiten de scope van het project liggen.

Melding wanneer actuals buiten scope van het project liggen

 

Als de wizard succesvol is doorlopen, dan wordt een publicatie aangemaakt in de projectboom in de vorm van een blauwe map met het kenmerk ‘PVG’. Dit betekent dat het periodeverslag ter keuring is voorgelegd bij de gebruiker met het recht ‘Keuring’. Deze gebruiker kan vervolgens de publicatie goed- of afkeuren. 

 

Zodra de publicatie is goedgekeurd, dan verschijnt een groene map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk ‘PVG’. Een goedgekeurde PVG kan niet meer verwijderd worden, zodat het historische verloop van een project gewaarborgd blijft.

 

Als de publicatie is afgekeurd, dan verschijnt een rode map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk ‘PVG’. Afgekeurde periodeverslagen kunt u wel verwijderen.

Periodeverslagen in de projectboom

 


7.2 Vrije publicatie

Een vrije publicatie kan van iedere variant gemaakt worden. Een vrije publicatie hoeft niet gekeurd te worden, dus u bent vrij om naar behoefte vrije publicaties aan te maken van een PC- of PV-variant. In de wizard Publiceren hoeft u dan ook alleen een naam te geven aan de publicatie en eventueel een toelichting.

 

Na het aanmaken van een vrije publicatie, verschijnt een gele map in de projectboom onder het betreffende project met het kenmerk ‘VRP’. Een vrije publicatie kan altijd verwijderd worden.

Vrije publicatie in de projectboom