De module grondontwikkeling in Reaforce biedt de gebruiker de mogelijkheid om op overzichtelijke wijze grond- en opstalexploitatie in één model te integreren. 

Het globaal rekenen aan de opstalexploitatie is namelijk onderdeel van de grondmodule. De opstalexploitatie binnen de grondmodule biedt tevens mogelijkheden om aan de plancapaciteit van een project te rekenen via normatieve berekeningen (o.b.v. FSI en m2 Uitgeefbaar) en geeft snel inzicht in de residuele grondwaarde van het te realiseren vastgoed. 

 

Berekening Plancapaciteit o.b.v. FSI

 

De vastgoedtypen en –aantallen kunnen worden verdeeld over meerdere uitgiftes en de grondwaarde van de uitgiftes worden vervolgens automatisch als opbrengst in de grondexploitatie meegenomen.

Overzicht uitgiftes
 

Binnen de grondexploitatie kan gerekend worden aan kosten en opbrengsten in een nagenoeg volledig flexibele/bedrijfseigen kostenstructuur en op kostenregelniveau is het daarbij mogelijk om flexibel te calculeren op basis van grondslagen als het ruimtegebruik of de opstalexploitatiegegevens (bijvoorbeeld het aantal woningen)

Flexibel rekenen in de grondexploitatie

 

Alle gegevens uit de grondexploitatie en opstalexploitaties worden naar de Rapportage en Analyse omgeving gestuurd en daar is het mogelijk om de totale gebiedsontwikkeling in beeld te brengen.

 

Gebiedsontwikkelingscashflow in R&A

 

Indien er na het lezen van dit document nog onduidelijkheden zijn over deze functionaliteiten neemt u dan contact op met de helpdesk van Reasult BV tel: 0318 – 67 29 31.