3.1 Tabbladen

De tabbladen (en de schermen) van een grondproject zijn als volgt ingedeeld:

 

Tabblad Definitie

Onder het tabblad ‘Definitie’ zijn de kerngegevens van de grondexploitatie te muteren; het Ruimtegebruik, de planning en de indexeringen.

 

 

 

Tabblad GREX

Onder het tabblad ‘GREX’ zijn de grondaankopen, kosten en opbrengsten en de cashflow van de grondexploitatie te muteren. 

 

Tabblad Opstal

Onder het tabblad ‘Opstal’ zijn alle gegevens te raadplegen en te muteren die betrekking hebben op de opstalexploitatie.

 

 

Tabblad Bewaking

Het tabblad ‘Bewaking’ is alleen beschikbaar op de PC-variant en publicaties en toont de projectcontrol data.

 

 

Tabblad Consolidatie

Het tabblad ‘Consolidatie’ combineert cashflow gegevens van de GREX en cahflow gegevens van de interne uitgiftes (opstal) met elkaar. 

 

 


3.2 Buttonbar

De buttons op de buttonbar zijn een snelkoppeling naar schermen/wizards/rapporten of instellingen. 

Voorbeeld van de buttonbar in de header

 

Met de knop   wordt het Kladblok ontsloten. Het kladblok wordt in een apart window geopend en kan door de gebruker groter/kleiner worden gemaakt en overal op het scherm worden geplaatst. 

Via het ‘Kladblok’ is het mogelijk om een toelichting per project vast te leggen. 

Tevens is het mogelijk om gegevens uit andere files te kopiëren en afbeeldingen en hyperlinks toe te voegen.  

De vastgelegde gegevens kunnen vervolgens steeds opnieuw geraadpleegd, gewijzigd, uitgebreid en verwijderd worden.

Voorbeeld van het Kladblok en het toevoegen van een hyperlink. 

 

Met de knop   worden de Wizards ontsloten. Hierin zijn alle handelingen opgenomen die een rekenkundige werking hebben of ten dienste staan aan het publicatieproces. 

 

Met de knop  kunnen alle standaard rapportages en bedrijfseigen rapportages op Project- en Portfolioniveau worden opgestart.

Onder de laatste knop in de Buttonbar (Tandwiel)  zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht:

Toon meldingen

Oproepen van de meldingen die ook bij het opstarten van Reaforce getoond worden.

Gebruikersinstellingen

Hier kan de gebruiker een keuze maken uit: 

  • De beschikbare talen (Applicatie is beschikbaar in het Nederlands en optioneel in het Nederlands (België), Engels, Duits en Duits (Zwitserland). Maximaal kunnen er 4 talen beschikbaar worden gesteld.
  • De weergave van het valutateken (in de titel of bij de bedragen)
  • Het wel/niet tonen van de kostencodering op diverse schermen (indien dit in het Reaforce applicatiebeheer is ingericht)
  • Het wel/niet tonen van verschillen na berekening (op het actieve scherm)

Navigator tonen/verbergen 

Tonen of verbergen van de projectgegevens en projectboom. F4 is de sneltoets hiervoor.

Project filter

Filteren van ProjectVarianten en Publicatiesoorten: alle of enkel laatste.

Handleidingen

o.a. Gebruikershandleiding Reaforce en Projectcontrol, Release notes 

Disclaimer

Hier wordt vermeld onder welke condities Reaforce gebruikt kan worden.

Info

Hier worden het Reaforce versienummer en eventuele build en patch nummers getoond.

Sluiten

Reaforce afsluiten.