Recente artikelen

 • Release notes
  Patch 4.1.1, released 2023-01-31 Description Impacted areas Bugfix 10092: Incorrect truncation in the report 'Profit and Loss Reaforce projects' when total cash flow in a period is 0 has been fixed. Reports FP Specific - Profit & Loss Reaforce projects Release 4.1, ...
  Go to article
 • Omzetten custom template naar SLTN
  Wanneer er een template van een extern domein wordt overgezet naar onze hosting omgeving, wilt het voorkomen dat het template nog wijst naar de oude server. En dus niet in staat is om de data op te halen. Wanneer dit het geval is, opent het template niet, maar komt deze pop up in beeld: ...
  Go to article
 • 12 Rapportages
  FP&A heeft rapportages op twee niveaus: Overkoepelende, algemene rapportages (zie onderstaand voorbeeld). Deze output relateert aan de applicatie als geheel (bijvoorbeeld gebruikersoverzichten) of aan meerdere financiële plannen.          Ga hiervoor in het navigatiemenu naar Rapporten –...
  Go to article
 • 11 Taken
  Afhankelijk van de rollen die een gebruiker heeft kunnen verschillende taken relevant zijn. De FP&A applicatie maakt op de startpagina deze taken inzichtelijk voor de gebruiker (zie onderstaand voorbeeld).  Voorbeeld - Scherm: Startpagina met taken Door op de startpagina op de Taken t...
  Go to article
 • 10 Beoordelen en keuren financieel plan
  Na het opstellen van het financieel plan per entiteit kan het plan door de Financial Controller ter goedkeuring worden aangeboden. Een hiervoor benoemde beoordelaar (gedefinieerd in een gebruikersrol per entiteit) keurt na controle het plan goed of af. Op deze wijze ontstaat een workflow waarin ...
  Go to article
 • 9 Opstellen financieel plan voor een entiteit
  Om het financieel plan voor een entiteit op te stellen kiest de Financial Controller op de startpagina het juiste financieel plan. Vervolgens selecteert de Financial Controller zijn entiteit door boven in het scherm op de naam van de huidige geselecteerde Entiteit te klikken (zie onderstaand voo...
  Go to article
 • 8 Concept basisgegevens versus financieel plan
  Invoer van financiële transacties kan plaats vinden vanuit de schermen 'Basisgegevens' en vanuit het financieel plan. Indien er een financiële transactie wordt opgevoerd bij Basisgegevens wordt deze transactie meegenomen in alle lopende en toekomstige financiële plannen. Indien een tra...
  Go to article
 • 7 Aanmaken en bewerken financieel plan
  Een financieel plan wordt door de Global Administrator aangemaakt voor alle entiteiten binnen de onderneming.  Na het aanmaken van een financieel plan zijn er diverse bewerkingen mogelijk.  Dit hoofdstuk beschrijft het aanmaken en bewerken van een financieel plan.   7.1 Aanmaken financiee...
  Go to article
 • 6 Inrichting op entiteitsniveau
  Naast de instellingen voor de hele onderneming (door de Global Administrator) kan in toevoeging daarop een aantal zaken ingericht worden voor een specifieke entiteit. Dit gebeurt door de Administrator voor de entiteit, ook wel de Local Administrator genoemd.  Dit hoofdstuk beschrijft de mogelij...
  Go to article