Recente artikelen

 • Release notes
  Patch 3.2.3, released 2022-05-25 DescriptionImpacted areas Reaforce projects with dates before the year 2000 cannot be imported Source data - Reaforce Patch 3.2.2, released 2022-03-09 DescriptionImpacted areas At Input - General expenses, the profit & loss does not show any more in case...
  Go to article
 • ABF Research/Calcasa aanlevering
  Om te borgen dat het waarderingshandboek jaarlijks blijft leiden tot een nauwkeurige marktwaardering, wordt het handboek jaarlijks gevalideerd en geactualiseerd. De validatie betreft een vergelijking van de marktwaarden die door toepassing van de full-versie zijn verkregen met de marktwaarden di...
  Go to article
 • Cashflowplanning overzicht
  De cashflowplanning toont alle kosten en opbrengsten in de tijd. In eerste instantie wordt de cashflow ingesteld op basis van defaults die aan de planning zijn gekoppeld. U kunt de cashflow van alle individuele rijen aanpassen, behalve (sub) totalen. In de eerste kolom wordt de financiële st...
  Go to article
 • 5 Bijlage: Rekenregels Grond 7.1 / 7.2
  5.1 Indexering Grondaankopen Per aankoop wordt een ‘Startdatum indexering’ in plaats van een ‘Peildatum indexering’ toegepast. Op deze manier is er dus een periode waarin niet geïndexeerd wordt (tot startdatum index) en een periode waarin dat wel het geval is (vanaf startdatum index). Dit bete...
  Go to article
 • 4 Uitvoerschermen 7.1 / 7.2
  4.1 Kerngegevens grondexploitatie (tabblad Definitie) De belangrijkste uitgangspunten voor de grondexploitatie zijn te vinden onder het tabblad ‘Definitie’.    4.1.1 Definitie – Managementsamenvatting Scherm Managementsamenvatting   Het scherm Managementsamenvatting geeft op hoofdlijnen ...
  Go to article
 • 3 Navigatie Grondontwikkeling 7.1 / 7.2
  3.1 Tabbladen De tabbladen (en de schermen) van een grondproject zijn als volgt ingedeeld:   Tabblad Definitie Onder het tabblad ‘Definitie’ zijn de kerngegevens van de grondexploitatie te muteren; het Ruimtegebruik, de planning en de indexeringen.       Tabblad GREX Onder het tabblad ‘...
  Go to article
 • 2 Aanmaken nieuw grondproject 7.1 / 7.2
  De invoerkaart voor het aanmaken van een nieuw grondproject kan worden geopend via de rechter muisknop op de map ‘mijn Projecten’:     Na het invullen van de benodigde gegevens in de invoerkaart en het klikken op ‘OK’ wordt het project en de eerste variant aangemaakt en getoond in de projectb...
  Go to article
 • 1 Inleiding Grond 7.1 / 7.2
  De module grondontwikkeling in Reaforce biedt de gebruiker de mogelijkheid om op overzichtelijke wijze grond- en opstalexploitatie in één model te integreren.  Het globaal rekenen aan de opstalexploitatie is namelijk onderdeel van de grondmodule. De opstalexploitatie binnen de grondmodule biedt...
  Go to article
 • 7 Project publiceren 7.1 / 7.2
  In Reaforce heeft u de mogelijkheid projecten te publiceren ten behoeve van de verslaglegging. Door een project te publiceren creëert u een ‘bevroren’ kopie van de gepubliceerde projectvariant en verschijnt deze in uw projectboom. In een gepubliceerde variant kunnen geen mutaties meer worden ver...
  Go to article