Het Indexatie scherm kan gevonden worden onder 'Scenario instellingen' binnen je scenario. Op dit scherm vind je alle mogelijke index reeksen voor het desbetreffende scenario (fig. 1).


Figuur 1: Index reeksen scherm


Bij het aanmaken van een scenario worden de index reeksen automatisch gegenereerd op basis van voorgedefinieerde waarden. Deze waarden worden beheerd in Instellingen > Stamgegevens. Wanneer deze waarden voorgedefinieerd zijn, kun je de index reeksen wijzigen voor het specifieke scenario middels het Indexatie scherm.


Index reeks wijzigen

Klik op een waarde om een index reeks te wijzigen. De regel wordt aanpasbaar, je kunt de naam van de index reeks en de index percentages van elk jaar aanpassen. Klik op het vinkje of buiten het tabel om wijzigingen op te slaan.


Index reeks toevoegen
Je kunt een index reeks toevoegen door op de eerste regel van het tabel te klikken. Je kunt een naam voor de index reeks invoeren, vervolgens kun je index percentages per jaar invoeren. Bij het invoeren van een percentage, zul je merken dat invoervelden van toekomstige jaren automatisch gevuld worden met hetzelfde index percentage. Op deze manier wordt het tabel snel ingevuld met index percentages. Eenmaal ingevuld, klik dan op het vinkje of buiten het tabel om wijzigingen op te slaan.


Index reeks verwijderen

Indien je een index reeks wilt verwijderen vink je simpelweg het vakje van de reeks aan. Een actie bar zal vanaf de onderkant van het scherm verschijnen. Klik op 'Verwijderen' en de index reeks wordt verwijderd uit het tabel.


Jaren toevoegen aan het tabel

Indien je additionele jaren wilt toevoegen aan het tabel kun je op 'Start jaar toevoegen' of 'Eind jaar toevoegen' rechtsboven in het scherm klikken. Bij het klikken van 'Start jaar toevoegen' wordt er een nieuwe kolom vóór het vroegste jaar toegevoegd aan het tabel. Bij bestaande reeksen zal het nieuwe toegevoegde start jaar, hetzelfde index percentage als wat voorheen het vroegste jaar was gehanteerd worden. Bij het klikken van 'Eind jaar toevoegen' wordt er een nieuwe kolom na het laatste jaar van het tabel toegevoegd. Ook hier geldt dat bestaande index reeksen, hetzelfde percentage van het eerdere laatste jaar aangehouden wordt.


Jaren verwijderen van het tabel

Je kunt jaren verwijderen van het tabel door op de drie puntjes van een jaar te klikken (fig. 2). Een sub menu verschijnt met de optie om een jaar te verwijderen. Klik op 'Verwijder jaar' en het jaar zal verwijderd worden uit het tabel.

Figuur 2: Het verwijderen van een jaar in het tabel