Bij het klikken op de 'Wijzig planningsmethode' knop op het cashflow planning details scherm, wordt een dialoogvenster geopend. Het venster toont de volgende mogelijke manieren om de cashflow te plannen:


 1. Plan scenario totaal
 2. Plan een selectie van objecten
 3. Plan handmatig

Figuur 1: Wijzig planningsmethode dialoogvensterPlan scenario totaal

De eerste optie is het plannen van het totaalbedrag van het scenario. Op deze manier kun je het scenario totaalbedrag verdelen onder een of meerdere termijnen. Deze termijnen kunnen onafhankelijk van elkaar gepland worden. Elke kostregel op het cashflow planning overzicht is klikbaar. Klik op de regel om details van de geselecteerde kosten te zien. Wanneer je voor de eerste keer het cashflow details scherm opent, zal het standaard met deze methode geopend worden.


Een tabel met één of meerdere rijen wordt hierbij getoond. Elke rij is een deel van het totaalbedrag dat al ingepland is.


Voeg een regel toe door bovenaan het tabel op 'Rij toevoegen' te klikken. Hier kun je een naam, prognose, methode, start- en eind datum invoeren. Wanneer je dit gedaan hebt zul je op het vinkje moeten klikken om de regel toe te voegen aan het tabel.Figuur 2: Plan scenario totaal detailscherm


In het voorbeeld hierboven is het totaalbedrag gepland op een regel van 40%, een regel van 30% en een laatste regel van 30%. Elke regel van dit tabel kan individueel ingepland worden op basis van de volgende drie methoden: 


 • Lineair: Plan het bedrag lineair tussen twee data
 • S-curve: Plan het bedrag in een S-curve tussen twee data
 • Eenmalig bedrag: Plan het gehele bedrag op een enkele datum


Nadat je de gewenste methode van een regel gekozen hebt, voer je een start- en einddatum in. Je kunt handmatig een aangepaste datum invoeren, maar het is ook mogelijk om een van de geplande activiteiten of mijlpalen te kiezen. Op deze manier is je cashflow gekoppeld aan je scenario planning. Bij het aanpassen van de planning zal de cashflow automatisch overeenkomstig bijgewerkt worden. Bij aangepaste data zal dit niet automatisch bijgewerkt worden.


Naast het plannen van het scenario totaal, zijn er nog twee andere methoden om je cashflow mee te plannen. Deze worden hieronder beschreven.
Plan een selectie van objecten


De tweede optie om selectie van objecten te plannen. Bij het selecteren van deze optie word je projectstructuur getoond. Hier kun je het niveau kiezen waarop je bedragen wilt plannen. Voor elk geselecteerd object(groep) wordt er een regel toegevoegd aan het tabel. Bij een selectie van individuele objecten zou je bijvoorbeeld een regel krijgen voor elk object. Elke regel kun je vervolgens lineair, s-curve of met een eenmalig bedrag inplannen met een start- en eventuele einddatum. De werking hiervan is vergelijkbaar met de methode 'Plan scenario totaal'. 


Met deze optie kun bedragen inplannen op basis van individuele objecten of objectgroepen. De object(groepen) worden geselecteerd in de 'Wijzig planningsmethode' dialoogvenster. Een voorbeeld van een selectie:Figuur 3: Selecteer objecten voor de cashflow planning

Zoals je kunt zien is er één objectgroep geselecteerd (Residential) en twee individuele objecten (Supermarket en Office units). Voor elke selectie wordt er een regel aangemaakt. Dit resulteert in het volgende tabel:


Figuur 4: Geselecteerde objecten om bedragen van in te plannen


Het tabel weergeeft de geselecteerde objecten en objectgroep(en). Voor elk object(groep) is het bedrag van de prognose direct gekoppeld aan de kosten en opbrengsten. Wanneer het bedrag voor 'Supermarket' gewijzigd wordt op het kosten en opbrengsten overzicht, wordt dit overeenkomstig bijgewerkt in de cashflow.


In het tabel kun je de volgende drie kenmerken wijzigen:

 • Methode: Plan elk object(groep) lineair, met een S-curve of met een eenmalig bedrag.
 • Startdatum: Datum voor wanneer de cashflow van deze regel start.
 • Einddatum: Datum voor wanneer de cashflow van deze regel eindigt.


Ook hier kun je handmatig een aangepaste datum invoeren en is het ook mogelijk om een van de geplande activiteiten of mijlpalen te kiezen. Op deze manier is je cashflow gekoppeld aan je scenario planning. Bij het aanpassen van de planning zal de cashflow automatisch overeenkomstig bijgewerkt worden. In tegenstelling tot geplande activiteiten en mijlpalen zullen aangepaste data niet automatisch bijgewerkt worden.


In het voorbeeld hierboven zie je dat de 'Constructional costs building' kosten van de Supermarket lineair gepland zijn tussen de Start van Bouwfase en het Eind van Bouwfase. Dit betekent dus dat wanneer de start- en of einddatum van de Supermarket gewijzigd wordt, de data automatisch bijgewerkt worden.


Notities:

 • Het systeem controleert per regel of de startdatum eerder is dan de einddatum. Als dit niet het geval is, verschijnt er een validatie bericht en zal het opslaan van het table niet mogelijk zijn.

Handmatige reeks plannen

De derde optie is om een handmatig te plannen. Deze optie geeft de mogelijkheid om het totaalbedrag van het scenario in een tabel te plannen. Maanden worden getoond waarbij je bedragen kunt invoeren. Wanneer je voor deze methode kiest kun je in het dialoogvenster kiezen voor het invoeren van relatieve bedrag of bedragen invoeren als percentages.

Wanneer je handmatig plannen kiest voor de cashflow, kun je de cashflow dus handmatig in een tabel invoeren. Afhankelijk van je keuze in het dialoogvenster kun je absolute getallen of getallen als percentages invoeren. Het volgende tabel wordt weergegeven:


Figuur 5: Plan handmatig scherm


Het tabel bestaat uit de volgende kenmerken:


 • Naam: Naam van de geselecteerde kostregel
 • Prognose: Totale prognose voor de geselecteerde kostregel
 • Nog te plannen: Resterend bedrag dat nog ingepland moet worden in het tabel
 • Tijdlijn: Een tijdlijn vanaf de eerste datum van je scenario tot de laatste datum van je scenario. De tijdlijn wordt weergegeven op maandniveau.


Getallen kunnen ingevoerd worden in de invoervelden onder de tijdlijn. Per maand kun je bepalen welk bedrag ingepland moet worden. Tijdens het invullen van waarden zul je zien dat het 'Nog te plannen' bedrag verminderd wordt. Deze kolom wordt automatisch herberekend bij het invoeren van waarden. Wanneer alle kosten en opbrengsten ingepland zijn kun je het tabel opslaan en word je teruggebracht naar het cashflow planning scherm.


Notities:

 • Om op te slaan moet het volledige prognose bedrag ingepland zijn, oftewel de 'Nog te plannen' kolom moet gelijk staan aan 0.
 • De tijdlijn is gebaseerd op de meest vroege- en laatste datum van je planning.