Cashflow instellingen kunnen beheerd worden door te klikken op 'Cashflow' in de Stamgegevens. 


Figuur 1: Cashflow


Het scherm bestaat uit 2 panelen; de financiële structuur aan de linkerkant en de details van een specifieke cashflow aan de rechterkant.


De financiële structuur aan de linkerkant wordt gebruikt voor navigatie. U kunt op elk laagste element klikken om de details van de cashflowinstellingen weer te geven. Het geselecteerde item wordt aangegeven met een groene rand eromheen, zodat u weet welk element u heeft geselecteerd.


Nadat je een item hebt geselecteerd, verschijnt er aan de rechterkant van het scherm een tabel met de details van de instellingen voor cashflow. Dit tabel bevat de volgende informatie:

  1. Naam: Vul een naam in voor een specifieke rij.
  2. Percentage: Vul het percentage in voor een specifieke rij.
  3. Methode: Selecteer een planningsmethode voor een specifieke rij. U kunt kiezen uit lineair, S-curve of eenmalig bedrag.
  4. Start: Bepaal een start datum voor elke rij.
  5. Eind: Bepaal een eind datum voor elke rij. In het geval voor de planningsmethode eenmalig bedrag is gekozen, hoeft u geeft einddatum in te vullen.

  

Alle cashflows in de applicatie worden gepland volgens de optie 'Plan scenario totaal'. De bovenstaande informatie wordt gebruikt om een initiële cashflow voor elke regel in een project te bepalen.

 

U kunt een rij aan de tabel toevoegen door bovenaan de tabel op 'Rij toevoegen' te klikken. Nu kunt u een naam, percentage, methode, startdatum en einddatum invoeren. Nadat u de vereiste gegevens heeft ingevoerd, klikt u op het oranje vinkje om de rij aan de tabel toe te voegen.

 

Om een rij uit de tabel te verwijderen, kunt u het selectievakje voor de rij aanvinken. Onderaan verschijnt dan een actiebalk met de optie om de geselecteerde rij(en) te verwijderen. Wanneer u op de optie 'Verwijderen' drukt, wordt de rij uit de tabel verwijderd.

 

Wanneer u een cashflow met meerdere rijen creëert, is het belangrijk dat het totaal altijd 100% is. De applicatie zal u alarmeren wanneer het totaal niet 100% is. Zoals u kunt zien in figuur 2, is het totaal 110%, dus wordt een pictogram getoond dat aangeeft dat een van de rijen met 10,00% verlaagd moet worden om de standaard cashflow te bepalen.

Figuur 2: De rijen in de tabel tellen niet op tot 100%.


Wanneer u klaar bent het met invullen of aanpassen van de cashflowinstellingen, kunt u de wijzigingen opslaan door op de oranje 'Opslaan' knop te drukken. Wanneer u iets wijzigt en vervolgens weg navigeert zonder dit op te slaan, zal de cashflow instelling worden teruggezet naar de situatie voor de wijziging.