Om te borgen dat het waarderingshandboek jaarlijks blijft leiden tot een nauwkeurige marktwaardering, wordt het handboek jaarlijks gevalideerd en geactualiseerd. De validatie betreft een vergelijking van de marktwaarden die door toepassing van de full-versie zijn verkregen met de marktwaarden die door toepassing van de basisversie worden verkregen. Voor het maken van deze vergelijking vragen wij u om de onderliggende gegevens van uw full-versie waarderingen te verstrekken. Met deze gegevens zullen de geselecteerde uitvoerende partijen (combinatie ABF Research en Calcasa) een basisversie waardering reproduceren en deze vergelijken met uw full-waardering. Op basis van de vergelijking van meerdere portefeuilles wordt vastgesteld of het handboek voor de basisversie tot een aannemelijke marktwaarde leidt. Waar nodig en mogelijk vormen de bevindingen uit de validatie aanleiding om het handboek te actualiseren.


Indien u besluit deel te nemen aan dit validatieonderzoek dient u de volgende zaken te regelen.

  1. Uw productie omgeving hoeft niet bijgewerkt te worden omdat het bestand ongewijzigd is. 
  2. U stuurt een mail richting servicedesk@reasult.com met daarin uw toestemming tot het ophalen van de ABF Research/Calcasa dataset. In het onderwerp dient u 'ABF Research/Calcasa aanlevering' te vermelden.
  3. Indien u niet gehost bent via SLTN, dient de productie omgeving beschikbaar te worden gesteld.
  4. Onze technische consultants voeren een script uit die de dataset genereert.
  5. De dataset wordt met u gedeeld. Over de wijze waarop, wordt u separaat geïnformeerd.
  6. Mocht het nodig zijn de dataset opnieuw te genereren, dan zijn hier helaas kosten aan verbonden.