De Financiële Planning & Analyse (FP&A) module stelt u in staat om op entiteit- en consolidatieniveau tot een prognose van kasstromen, winst- en verlies en balans te komen.

 

Een meerjarenprognose wordt opgebouwd vanuit de individuele projecten geïmporteerd vanuit Reaforce, Reaturn AM en/of vanuit Excel. Per entiteit­ worden vervolgens deze geprognosticeerde kasstromen op projectniveau aangevuld met kasstromen op entiteitniveau. Dit betreft een openingspositie, algemene kosten, leningen, dividend en kapitaal gerelateerde prognoses. Daarnaast zijn voor het verantwoorden van opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening en het opnemen van balansposities verschillende methodes beschikbaar.

 

Op basis van deze gegevens kunt u voor de benodigde jaren een volledige prognose opbouwen, analyseren, beoordelen, aanpassen en uiteindelijk goedkeuren en vastleggen. Daarnaast zijn er rapportage- en analysemogelijkheden in FP&A, zowel voor een individueel financieel plan alsmede over het geheel aan financiële plannen.