Afhankelijk van de rollen die een gebruiker heeft kunnen verschillende taken relevant zijn. De FP&A applicatie maakt op de startpagina deze taken inzichtelijk voor de gebruiker (zie onderstaand voorbeeld). 

Voorbeeld - Scherm: Startpagina met taken


Door op de startpagina op de Taken te klikken navigeert de gebruiker naar het Taken-scherm waarin alle taken getoond worden (zie onderstaand voorbeeld). Hier kunnen de taken worden bekeken en met één klik bereikt worden. Zo springt de gebruiker bijvoorbeeld met het klikken op een goedkeurings­taak naar het juiste financieel plan met de juiste entiteit op het juiste scherm om goed te keuren.

Voorbeeld - Scherm: Taken