Als ook het laatste financieel plan op ondernemingsniveau goedgekeurd is (zie hoofdstuk 10), kan het plan volledig afgesloten en vervolgens gearchiveerd worden. 

Dit hoofdstuk beschrijft het afsluiten en archiveren van een financieel plan.  

 


11.1 Afsluiten financieel plan 

Als het laatste financieel plan op ondernemingsniveau goedgekeurd is, kan het plan volledig afgesloten worden door de Global Administrator.

Dit gebeurt door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan afsluiten te selecteren (zie onderstaand voorbeeld). Het plan krijgt dan de status Afgesloten. 

Voorbeeld - Scherm: Afsluiten financieel plan

 


11.2 Heropenen afgesloten financieel plan

Indien nodig kan een afgesloten plan weer heropend worden door de Global Administrator.

Dit gebeurt door op het startscherm in de regel van het betreffende financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan heropenen selecteren (zie onderstaand voorbeeld). Het plan krijgt dan de status Open. 

Voorbeeld - Scherm: heropenen financieel plan

 


11.3 Archiveren afgesloten financieel plan

Een afgesloten plan kan gearchiveerd worden door de Global Administrator. 

Het financiële plan wordt dan nog wel vermeld op de startpagina en blijft behouden in de database, maar de inhoud van het plan kan niet meer worden geraadpleegd (op schermen en in rapporten).

Dit gebeurt door op het startscherm in de regel van het betreffende financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan archiveren te selecteren (zie onderstaand voorbeeld). Het plan krijgt dan de status Gearchiveerd. 

Voorbeeld - Scherm: archiveren financieel plan


Let op!

Indien nodig kan een gearchiveerd plan weer teruggezet worden door de Global Administrator. Het plan krijgt dan de status Afgesloten, waarmee de inhoud van het plan weer kan worden geraadpleegd. 

Het plan kan vervolgens niet meer worden heropend, waardoor wijzigingen in het financiële plan niet meer mogelijk zijn.