Elk scenario heeft haar eigen settings; Scenario details, BTW instellingen en Indexatie.


Op het Scenario details scherm kun je de naam van het scenario aanpassen, het scenario as master instellen en een korte - en lange beschrijving toevoegen (figuur 1). Binnen een project is er één scenario het hoofdscenario. Dit is het leidende scenario. Wanneer je een project binnenkomt, zul je de data van het hoofdscenario zien. Door op de checkbox voor 'Als hoofdscenario instellen' te klikken, wordt het scenario als hoofdscenario bestempeld.


Een scenario als hoofdscenario instellen kan ook gedaan worden op de project overzicht pagina via de actiebalk.


Figuur 1: Scenario details pagina


Wanneer je een one-liner hebt ingevuld in het 'Korte beschrijving' veld, wordt er een informatie icoon getoond achter de naam van het scenario in het menu (figuur 2). Wanneer je op dit icoon klikt, wordt er een pop-up getoond met de optie om de omschrijving aan de titelbalk vast te pinnen. Wanneer je hierop klikt, zal de korte omschrijving onder de header worden getoond op alle schermen binnen dit scenario (figuur 1).


Figuur 2: Omschrijving aan titelbalk vastpinnen