Initieel worden alle voorgedefinieerde activiteiten en mijlpalen getoond bij het selecteren van een object(groep). Door op een rij te klikken kun je data wijzigen zoals getoond wordt op figuur 1. Je kunt de startdatum, duur- en einddatum wijzigen.


  • Bij het wijzigen van een startdatum wordt de einddatum automatisch herberekend aan de hand van de duur.
  • Bij het wijzigen van de duur wordt de einddatum automatisch herberekend aan de hand van de startdatum.
  • Bij het wijzigen van de einddatum wordt de duur automatisch herberekend aan de hand van startdatum.


Figuur 1: A list with activities and milestones of a planningActiviteiten en mijlpalen


Je kunt handmatig activiteiten en mijlpalen toevoegen aan de planning. Het verschil is dat activiteiten een start- en einddatum hebben, een bepaalde looptijd. Mijlpalen worden op een enkele datum gepland.

Om een activiteit of mijlpaal toe te voegen, selecteer dan eerst het object(groep) waaraan je het wilt toevoegen. Klik op 'Rij toevoegen' bovenaan het raster. Een nieuwe rij met invoervelden wordt weergegeven. Je kunt een naam invoeren, type selecteren (activiteit of mijlpaal), start- en einddatum en duur invullen. Klik na het invullen op het vinkje aan het einde van de rij en de nieuwe rij wordt opgeslagen en aan de planning toegevoegd.

Een handmatig toegevoegde activiteit of mijlpaal kan hernoemd en verwijderd worden, in tegenstelling tot de voorgedefinieerde activiteiten en mijlpalen. Zodra een activiteit of mijlpaal handmatig is toegevoegd, verschijnt er een selectievakje voor de naam. Indien aangevinkt, verschijnt er een balk met acties onder aan het scherm om selecteerde items te verwijderen.
Planning vastpinnen


Indien het gewenst is om plannings van een object(groep) blijvend zichtbaar te houden, is het mogelijk om deze vast te pinnen op het scherm. Je kunt dit doen door op het pinnetje (fig. 2) te klikken, deze verschijnt wanneer je met je cursor over een object(groep) gaat. Zodra vastgepind, zal de planning onder de lijst met plannings verschijnen aan de rechterkant (fig. 3). De volgorde van de projectstructuur wordt altijd aangehouden en je kunt zo veel plannings vastpinnen als je wilt. Klik nogmaals op het pinnetje om het niet blijvend zichtbaar te houden.


Figuur 2: Pin icoon


Figuur 3: Vastgepinde plannings