INHOUDSOPGAVE


Filteren


Wanneer je voor de eerste keer het kosten & opbrengsten scherm opent, wordt het totaal van het scenario getoond met alle individuele objecten. Je kunt meer focus creëren door het filteren van individuele objecten en/of groepen. Klik op 'Filteren' aan de rechter bovenkant van het scherm, een panel met je projectstructuur opent.


Door op een van de categorieën tags te klikken wordt er automatisch een selectie gemaakt van alle objecten die binnen die categorie behoren.


Deze selectie kan altijd overschreven worden door handmatig nog individuele objecten of groepen aan te vinken.


Na het opslaan van de filter selectie, wordt het kosten en opbrengsten overzicht overeenkomstig bijgewerkt. De totaalkolom toont vervolgens ook alle totaalbedragen van de gemaakte selectie en alleen deze objecten worden getoond in het overzicht.Figuur 1: Filteren panel
Instellingen


Er zijn meerdere instellingen mogelijk op het kosten en opbrengsten overzicht om het gebruik van deze pagina te optimaliseren. Klik op 'Instellingen' rechtsboven van het scherm. De volgende instellingen zijn mogelijk:

 1. Aantal objecten
  Bepaal het aantal objecten dat gelijktijdig getoond wordt op het overzicht.

 2. Toon rijen met nul waarden
  Wanneer dit aanstaat zullen alle rijen met een 0 waarde verborgen worden. In veel gevallen worden niet alle kostregels gebruikt, op deze manier wordt het overzicht compacter met alleen rijen die wél data bevatten.

 3. Financiële regelcodes
  Wanneer dit aanstaat zal er een extra kolom vóór de financiële structuur toegevoegd worden. Een code wordt getoond voor de bijbehorende kostregel.

 4. Kritieke prestatie indicatoren (KPI)
  Wanneer dit aanstaat zal er een panel vastgezet worden aan de onderkant van het kosten en opbrengsten overzicht met alle geselecteerde KPI's. Er kunnen maximaal 4 KPI's geselecteerd worden.


Figuur 2: Instellingen voor kosten & opbrengsten

Doelzoeken


Als je een gewenst bedrag voor de winst in gedachten hebt, kun je doelzoeken toepassen om de applicatie alle kosten en opbrengsten te laten herberekenen op basis van jouw aanpassingen.

Om te doelzoeken, bepaal eerst of je absolute of relatieve waarden (percentages) wilt gebruiken. Bij het gebruik van relatieve waarden kan de huidige winst weergegeven worden als percentage van de bouwkosten, investeringskosten, grondkosten en opbrengsten (beheer in Instellingen > Stamgegevens).

Je zult zien dat de huidige winst vergrendeld is. Vul een gewenst bedrag voor de winst in en kies uit een van de volgende kosten om aan te passen voor het gewenste resultaat:

 • Aankoop grond en/of opstallen
 • Bouwkundige kosten gebouw
 • Opstaltermijnen


Vervolgens selecteer je objecten waarvan deze kosten aangepast zullen worden. Door op 'Doelzoeken' te klikken zal het hele kosten en opbrengsten overzicht herberekend worden en zal het winstbedrag als gewenst zijn.

Onthoudt dat bij het gebruik van deze functionaliteit, alle huidige waarden en berekeningen overschreven zullen worden en niet hersteld kunnen worden. Indien een kopie van alle data gewenst is, kun je altijd eerst een duplicatie van je scenario maken voordat je gebruik maakt van doelzoeken.Figuur 3: Doelzoeken met absolute waarden
Figuur 4: Doelzoeken met relatieve waarden