Scenario's bevinden zich op het derde en tevens laagste niveau binnen de structuur van de applicatie. Bij het openen van een scenario, kom je terecht op het dashboard (fig. 1). Alle belangrijke data van je scenario wordt hier visueel weergegeven en het wordt automatisch ge-update tijdens het bewerken van je scenario.


De volgende pagina's kun je vinden binnen een scenario:

 • Scenario dashboard
 • Bouwprogramma
 • Planning
 • Financiën:
  • Kosten & opbrengsten
  • Factuurplanning
 • Scenario instellingen:
  • Scenario details
  • BTW instellingen
  • Indexatie


Het dashboard weergeeft een overzicht van deze pagina's en elk segment is gelinkt naar een van deze pagina's. Door op een titel van een segment te klikken navigeer je naar de bijbehorende pagina.Figuur 1: Scenario overzicht (dashboard)


 1. Zij (linker) menu opties binnen een scenario
 2. De segmenten Investeringskosten, Opbrengst, Winst en IRR navigeren naar Kosten & opbrengsten
 3. Factuurplanning segment weergeeft een grafiek van de cumulatieve factuurplanning over tijd
 4. Planning segment weergeeft huidige en volgende activiteiten en / of mijlpalen
 5. Bouwprogramma segment weergeeft een overzicht van eenheden, bruto m² en netto m² van alle categorieën binnen het scenario
 6. Scenario details segment weergeeft een beschrijving