Vastgoedtypes worden onderhouden via het 'Vastgoedtypes' onderdeel in de sectie Stamgegevens.


Figuur 1: VastgoedtypesEen vasthoedtype kan toegevoegd worden door te klikken op het 'Naam' veld in de eerste regel van de tabel. Na het intoetsen van de juiste naam dient de juiste vastgoedcategorie waartoe dit type behoort gekozen te worden. Alvorens op bewaren te klikken kan er optioneel nog een omschrijving van het vastgoedtype toegevoegd worden. 

Na het bewaren wordt het nieuwe vastgoedtype toegevoegd aan de tabel.


Een vastgoedtype kan gewijzigd worden door het dubbelklikken op de naam van het type. De regel kan nu bewerkt worden en de naam, categorie en omschrijving gewijzigd.


Een vastgoedtype kan verwijderd worden door het  aanvinken van het vakje voor de naam van het betreffende type. Er verschijnt een actiebalk aan de onderkant van het scherm. Kies verwijderen om het vastgoedtype definitief te verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk als er geen presets meer zijn voor dit type.


Vastgoedtypes worden gebruikt op de volgende plaatsen in de applicatie:

  • Presets zijn gekoppeld aan vastgoedtypes.
  • Bij het toevoegen van een object aan het bouwprogramma dient er een vastgoedtype gekozen te worden. 
  • Het vastgoedtype wordt getoond op het scherm met hetr bouwprogramma.