Vastgoed presets kunnen beheerd worden door 'Asset presets' te selecteren onder de sectie 'Stamgegevens'. 

Figuur 1: vastgoed presets


Aan de linkerkant van het scherm worden alle beschikbare vastgoedcategorieën en vastgoedtypen getoond. U kunt op een vastgoedtype klikken om de presets te zien die aan dat activatype zijn gekoppeld. Aan de rechterkant van het scherm worden de presets getoond. De vooraf ingestelde gegevens zijn opgesplitst in bouwprogramma gegevens en de kosten en opbrengsten.


U kunt een preset toevoegen door op de oranje knop rechtsboven in het scherm te klikken. Dit opent een slide-in met de volgende inputs:


  • Preset naam: Vul de naam van de preset in
  • Peildatum: De peildatum wordt gebruikt voor indexatie doeleinden. Wanneer een waarde wordt geïndexeerd in de applicatie, zal de indexatie berekening van de peildatum van de preset als startdatum hanteren.
  • Bouwprogramma invoer: Selecteer de waarden die je wilt invoeren voor de bouwprogramma velden (bruto m2, vormfactor, netto m2).


Wanneer alle velden ingevuld zijn kan de slide-in opgeslagen worden. Een preset voor dat vastgoedtype wordt nu toegevoegd aan het tabel.


Je kunt presets altijd wijzigen. Klik op elk invoerveld om er een te wijzigen. Wanneer je iets wijzigt in een preset zal dit automatisch worden opgeslagen.


Een sub menu (drie puntjes) wordt getoond achter de naam van een preset. Door op het menu te klikken worden er drie opties getoond (zie fig. 2).


Figuur 2: Menu per preset


  1. Wijzigen: Een slide-in opent waarin je de naam, peildatum en bouwprogramma invoer kunt wijzigen.
  2. Dupliceren: Een duplicatie van de preset wordt aangemaakt, inclusief alle waarden.
  3. Verwijderen: Een waarschuwing wordt getoond bij het verwijderen van een preset. Eenmaal bevestigd, zal de preset inclusief alle data verwijderd worden van het tabel.

Vastgoed presets worden gebruikt in de volgende locaties binnen de applicatie:

  • Bij het toevoegen van een object kun je een preset kiezen nadat je een vastgoed type geselecteerd hebt.