Release notes februari 2024:

 

Bug fixes

 

Diverse User Interface verbeteringen

 

Notities per kostenregel

Het is nu mogelijk om een notitie toe te voegen aan een kostenregel. Dit kan door op de kostenregel via het menu op ‘Notitie toevoegen’ te klikken.


A screenshot of a computer

Description automatically generated


Na het toevoegen van de notitie is deze middels een icoon zichtbaar achter de kostenregel:


A screenshot of a computer

Description automatically generated

 


Scenario kopiëren naar ander nieuw of bestaand project

Vanuit het scherm ‘Project scenario’s’ is het nu mogelijk om een scenario te kopiëren naar een ander nieuw of bestaand project. Dit kan door het betreffende scenario aan te vinken en te kiezen voor ‘Kopiëren’. Vervolgens krijg je de keuze uit drie opties: 

A screenshot of a computer

Description automatically generated


Op deze manier is het makkelijker om snel nieuwe projecten aan te maken vanuit bijvoorbeeld een vergelijkbaar projectscenario.

 

 

Nieuw design kosten en opbrengsten pop-up

De pop-up voor invoer van kosten en opbrengsten is aangepast. In de picklist voor de ‘methode’ is nu onder andere per methode te zien wat de hoeveelheid is van de geselecteerde methode:


A screenshot of a computer

Description automatically generated

 


Kostenregel codes toegevoegd in cashflowplanning scherm

In het cashflowplanning scherm is nu ook de optie toegevoegd om de kostenregel codes voor de kostenregel omschrijvingen te tonen.

 


Naamgeving kolommen budget & bewaking gewijzigd

Bij de instellingen voor de kolomweergave in het budget & bewaking scherm hebben de kolommen nu een vaste naam. Alleen vergelijkingskolommen kunnen een door de gebruiker opgevoerde naam krijgen:


A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

 


Meer details in opbrengstenoverzicht

In het opbrengstenoverzicht zijn in de kolom ‘Waarderingsmethode’ meer details opgenomen van de onderliggende parameters:


A screenshot of a computer

Description automatically generated

 


Projecten en scenario’s archiveren

Het is nu mogelijk om projecten en scenario’s te archiveren. Dit kan alleen gedaan worden door de project-eigenaar en iemand met admin rechten.


A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated


Gearchiveerde projecten worden getoond onder ‘Gearchiveerde projecten’:


A screenshot of a computer

Description automatically generated


Gearchiveerde scenario’s worden getoond onder ‘Gearchiveerde scenario’s’:


A screenshot of a computer

Description automatically generated


Gearchiveerde projecten en scenario’s kunnen vanuit deze plek ook weer teruggezet/geactiveerd worden.

 


Zoekfunctie op Portefeuille overzicht

In het portefeuille overzicht is het nu mogelijk te zoeken naar een specifiek project:


A computer screen shot of a computer screen

Description automatically generated

 


Optimalisatie Excel-export cashflowplanning

Bij de Excel-export van het cashflowplanning scherm is nu een keuze mogelijk tussen het exporteren van alle details op maandniveau of het exporteren van de huidige weergave op het scherm:


A screenshot of a search box

Description automatically generated

 


Excel-export financiering

Het financiering scherm is nu ook naar Excel te exporteren.

 


Optimalisatie bij het verschuiven van een startdatum van een fase

Bij het verschuiven van een startdatum van een fase behouden voorgaande fasen nu hun startdatum. Voorheen verschoven in die situatie ook alle voorgaande fasen mee met de aangepaste datum en dat was ongewenst. Nu blijft de startdatum van de voorgaande fase(n) staan en wordt de duur van die fase(n) aangepast.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Release notes april 2023:

 • Bug fixes:
  1. Budgeting – Customized order of columns in budgeting slide-in no longer reset automatically
  2. Mapping external project codes or cost line codes no longer throws an error when you add multiple codes on a single line.
  3. Duplicating a scenario no longer resets object order on the construction programme.
  4. The GIY is no longer rounded in the costs & revenues summary report, but now shows 2 decimals.
  5. Switching the application setting from GIY to Multiplier now shows the correct numbers after switching.
  6. The single cell pop-up now shows properly when selecting a specification on a single object.
  7. Editing an existing category or type in the Project documentation template now saves the new name correctly.
  8. Objects with a calculation method that always returns 0 (e.g. 0 gross m2 while the object calculation is x per gross m2 will always result in an outcome of 0) are no longer taken into account when distributing a total amount over multiple objects. It used to give an error. 
  9. The Costs & revenue setting ‘% of total column’ now returns the correct percentages of each costline relative to the total costs in the total column.
  10. In specific situations, the order of objects in the KPI's was offset by one object relative to the object order in the Costs & revenues grid. This no longer occurs.
  11. In snapshots it was possible to edit planning dates which caused the scenario to stay in a loading state. Editing these fields in a snapshot is no longer possible.
  12. In the compare scenario screen, only the data of the master scenario was shown, while it should also be possible to select other scenarios as the first column. This is now possible again.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Release notes januari 2023:

Kosten en opbrengsten: specificaties maken
 
Het is nu mogelijk om kosten en opbrengsten verder te specificeren door deze op te splitsen in één of meerdere regels. Dit kan voor bijna iedere regel ingesteld door door via het menu op ‘Voeg specificatie toe’ te klikken. Er wordt een dan een regel toegevoegd onder de originele regel en je kunt deze meteen een naam geven. De werking van de invoer op deze regels is gelijk aan alle andere regels.

Kosten en opbrengsten: Alle berekeningen tonen
 
Ook is het nu mogelijk om op het kosten en opbrengsten scherm de formule altijd te tonen voor ieder object. Via de knop ‘Instellingen’ op het kosten en opbrengsten scherm kan nu de optie ‘Toon berekeningen per object’ aangezet worden. Er wordt per object een kolom toegevoegd waarin de formule wordt getoond. Dit maakt het bekijken en controleren van de aannames eenvoudig en overzichtelijk.

 

Applicatie instellingen: Sjabloon voor bewaking
 
In de applicatie instellingen is de optie ‘Bewaking’ toegevoegd onder de sectie ‘Stamgegevens’. Hier kun je een sjabloon maken voor het bewaking scherm. Ieder nieuw project en scenario dat wordt aangemaakt zal dit sjabloon automatisch worden overgenomen. Het bewakingsscherm bestaat dan meteen uit de juiste data en vergelijkingen, zodat deze niet voor elk scenario opnieuw hoeven worden aangemaakt.

 

Applicatie instellingen: Catalogus
 
Daarnaast zijn in de applicatie instellingen de schermen ‘Vastgoedcategoriën’, ‘Vastgoedtypen’ en ‘Vastgoedpresets’ samengevoegd tot het ‘Catalogus’ scherm. Dit is in feite het oude ‘Vastgoedpresets’ scherm, alleen kunnen hier nu ook categoriën en typen worden toegevoegd. Ook kan de volgorde van de categoriën en typen gewijzigd worden door deze te slepen naar de juiste plek.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________Release notes 14-04-2021:

 • Undo/Redo: Wanneer je in een scenario iets wijzigt, bijvoorbeeld een getal wijzigen in de kosten enopbrengsten, kun je dit ongedaan maken. Rechtsboven in het scherm staan nu een ‘Undo’ en ‘Redo’ knop. Je kunt de laatste wijziging ook ongedaan maken door de combinatie ‘Ctrl + Z’ (undo) en ‘Ctrl + Y’ (redo) te gebruiken.

  In bovenstaande afbeelding wordt een voorbeeld getoond van de ‘Undo’ knop. Hier wordt een lijst getoond waarin de kosten en opbrengsten zijn gewijzigd, de activiteit ‘Construction’ is gewijzigd en een doel zoek actie is uitgevoerd. Wanneer je op de derde optie wordt geklikt, worden alle acties tot en met dat moment teruggerold. Je kunt tot maximaal 9 acties terugrollen.
  Wanneer iets is teruggerold, kan dat ook direct weer opnieuw worden uitgevoerd via de ‘Redo’ knop. Er verschijnt een vergelijkbare lijst met alle optie die zojuist zijn teruggerold. Door op één van de acties te klikken, worden alle acties tot en met de geselecteerde optie opnieuw uitgevoerd.
   
 • Beheren van schrijf- en leesrechten: Als eigenaar van jouw project kun jij beheren wie er schrijf- of leesrechten heeft op jouw project. Als je op het project klikt waar jij eigenaar van bent, verschijnt er in het menu de optie ‘Project rechten’. Via dit scherm kun jij aangeven wie jouw project en bijbehorende scenarios mogen lezen of bewerken.

  In onderstaand voorbeeld is Bas beheerder van het project, mag Laurens als Redacteur het project en haar scenario bewerken en Marianne mag als Lezer alle data in mijn project bekijken. Marianne kan echter geen data wijzigen in dit project. 

 • Exporteren naar Excel: De gegevens op het Kosten en Opbrengsten scherm en het Cashflow planning scherm kunnen nu geëxporteerd worden naar Excel. Boven in het scherm staat een knop ‘Export’. Wanneer je hierop klikt worden de gegevens gedownload in een Excel bestand.

  Het Excel bestand heeft dezelfde structuur als het kosten en opbrengsten scherm. Links staat de financiële structuur en het totaal van het project. De overige kollommen zijn alle individuele objecten.
   
 • Zoeken in de financiële structuur: Wanneer je op het Kosten en Opbrengsten scherm of het Cashflowplanning scherm op zoek bent naar een specifieke regel, kun je de zoekbalk gebruiken. Rechtsboven in het scherm staat een veld waarin je kunt typen. Er verschijnt een lijst met mogelijk opties en door op één optie klikken, ga je automatisch naar die regel toe.

   
 • Cumulatieve winst: Op het cashflowscherm is onderaan de regel ‘Cumulatieve winst’ toegevoegd. Hierin wordt de cumulatieve winst getoond, waardoor beter inzicht kan worden gekregen in de maximale vermogensbehoefte van het project.

 • Opbrengsten in presets: Het is vanaf nu mogelijk ook ook standaard opbrengsten te definiëren in de presets. Wanneer je een preset selecteert bij het aanmaken van een objecten, worden dan automatisch ook de opbrengsten in het Kosten en Opbrengsten scherm gezet.

  Om de standaard opbrengsten aan de presets toe te voegen, ga je naar het scherm ‘Vastgoed presets’ gaat in de applicatie instellingen. Vervolgens scroll je naar de regels ‘Grondtermijn’ of ‘Opstaltermijnen’. Wanneer je op ‘Zie details’ klikt, opent zich onderstaande pop-up. Hierin kun je aangeven of het standaard huur of koop betreft en bijbehorende standaard waarden invullen. Door op ‘Opslaan’ te klikken, zullen deze waarden gebruikt worden in de applicatie zodra iemand de betreffende preset gebruikt.