Release notes 14-04-2021:

 • Undo/Redo: Wanneer je in een scenario iets wijzigt, bijvoorbeeld een getal wijzigen in de kosten enopbrengsten, kun je dit ongedaan maken. Rechtsboven in het scherm staan nu een ‘Undo’ en ‘Redo’ knop. Je kunt de laatste wijziging ook ongedaan maken door de combinatie ‘Ctrl + Z’ (undo) en ‘Ctrl + Y’ (redo) te gebruiken.

  In bovenstaande afbeelding wordt een voorbeeld getoond van de ‘Undo’ knop. Hier wordt een lijst getoond waarin de kosten en opbrengsten zijn gewijzigd, de activiteit ‘Construction’ is gewijzigd en een doel zoek actie is uitgevoerd. Wanneer je op de derde optie wordt geklikt, worden alle acties tot en met dat moment teruggerold. Je kunt tot maximaal 9 acties terugrollen.
  Wanneer iets is teruggerold, kan dat ook direct weer opnieuw worden uitgevoerd via de ‘Redo’ knop. Er verschijnt een vergelijkbare lijst met alle optie die zojuist zijn teruggerold. Door op één van de acties te klikken, worden alle acties tot en met de geselecteerde optie opnieuw uitgevoerd.
   
 • Beheren van schrijf- en leesrechten: Als eigenaar van jouw project kun jij beheren wie er schrijf- of leesrechten heeft op jouw project. Als je op het project klikt waar jij eigenaar van bent, verschijnt er in het menu de optie ‘Project rechten’. Via dit scherm kun jij aangeven wie jouw project en bijbehorende scenarios mogen lezen of bewerken.

  In onderstaand voorbeeld is Bas beheerder van het project, mag Laurens als Redacteur het project en haar scenario bewerken en Marianne mag als Lezer alle data in mijn project bekijken. Marianne kan echter geen data wijzigen in dit project. 

 • Exporteren naar Excel: De gegevens op het Kosten en Opbrengsten scherm en het Cashflow planning scherm kunnen nu geëxporteerd worden naar Excel. Boven in het scherm staat een knop ‘Export’. Wanneer je hierop klikt worden de gegevens gedownload in een Excel bestand.

  Het Excel bestand heeft dezelfde structuur als het kosten en opbrengsten scherm. Links staat de financiële structuur en het totaal van het project. De overige kollommen zijn alle individuele objecten.
   
 • Zoeken in de financiële structuur: Wanneer je op het Kosten en Opbrengsten scherm of het Cashflowplanning scherm op zoek bent naar een specifieke regel, kun je de zoekbalk gebruiken. Rechtsboven in het scherm staat een veld waarin je kunt typen. Er verschijnt een lijst met mogelijk opties en door op één optie klikken, ga je automatisch naar die regel toe.

   
 • Cumulatieve winst: Op het cashflowscherm is onderaan de regel ‘Cumulatieve winst’ toegevoegd. Hierin wordt de cumulatieve winst getoond, waardoor beter inzicht kan worden gekregen in de maximale vermogensbehoefte van het project.

 • Opbrengsten in presets: Het is vanaf nu mogelijk ook ook standaard opbrengsten te definiëren in de presets. Wanneer je een preset selecteert bij het aanmaken van een objecten, worden dan automatisch ook de opbrengsten in het Kosten en Opbrengsten scherm gezet.

  Om de standaard opbrengsten aan de presets toe te voegen, ga je naar het scherm ‘Vastgoed presets’ gaat in de applicatie instellingen. Vervolgens scroll je naar de regels ‘Grondtermijn’ of ‘Opstaltermijnen’. Wanneer je op ‘Zie details’ klikt, opent zich onderstaande pop-up. Hierin kun je aangeven of het standaard huur of koop betreft en bijbehorende standaard waarden invullen. Door op ‘Opslaan’ te klikken, zullen deze waarden gebruikt worden in de applicatie zodra iemand de betreffende preset gebruikt.