Open het scherm 'Taken importeren' en klik op 'Importtaak aanmaken'.


Er wordt een venster geopend dat is voorgevuld met de gegevens die zijn ingevoerd bij de 'Standaardtaakinstellingen'.

Je kunt een naam voor deze job invoeren en de datum instellen tot wanneer de actuals moeten worden verantwoord. Standaard is dit de datum van vandaag, maar je kunt ook een specifieke datum in het verleden instellen voor het geval dat je alleen actuals tot die datum wilt koppelen. Alle actuals na de ingestelde datum zullen dan genegeerd worden in de interface. 


Wanneer je de naam hebt ingevoerd, de datum hebt ingesteld en de overige opties hebt aangevinkt, klik je op "Volgende".


Er verschijnt een nieuw venster waarin je het Excel sjabloon kunt uploaden dat je zojuist hebt gevuld met gegevens uit het externe (administratieve) systeem. Door op de knop 'Bestanden selecteren...' te klikken opent zich een bestandsbrowser waarin je het Excel-sjabloon kunt opzoeken en selecteren. Het bestand wordt dan geüpload.


Er wordt eerst gecontroleerd of het document een .xlsx bestand is. Indien het een document van een ander type is, zal de naam van het bestand in het rood worden weergegeven samen met de tekst 'Bestandstype niet toegestaan'.


Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden, bijvoorbeeld als je per project een Excel-bestand hebt.


Valideren

Na het uploaden van de file(s) kun je het venster opslaan. De applicatie zal nu de gegevens in de geüploade bestanden gaan valideren en controleren of er geen afwijkingen in de gegevens zitten.


Graphical user interface, text, application, chat or text message 
Description automatically generated

Het raster op het scherm "Importtaken" toont de taken die lopen en in het verleden werden uitgevoerd. De statuskolom houdt de status van alle importtaken bij. Na het voltooien van de validatiecyclus zijn er twee mogelijke uitkomsten: afgerond of ongeldig.


 

Als de status 'Ongeldig' is, betekent dit dat de gegevens van de importtaak ongeldig zijn. Wanneer je op de betreffende importtaak in het raster klikt, wordt een slide-in geopend met de details. Het toont een validatielogboek met de problemen die zijn gevonden in de gegevens. De afbeelding rechts laat zien dat de validatie is mislukt vanwege een fout in de project mapping ID. Het externe project ID 9989 blijkt niet gekoppeld te zijn aan een project in de applicatie en kan daarom niet worden verwerkt.


Als de status 'Afgerond' is, betekent dit dat de gegevens van de importtaak geldig zijn en met succes zijn geïmporteerd. Je kunt ook op de afgeronde importtaken klikken om het importlogboek en de details van de taak te bekijken.


Graphical user interface, text, application, email 
Description automatically generated
 

Actuals zijn nu geïnterfacet aan het project. Je kunt de cash flows controleren om het resultaat van de geïnterfacete data te bekijken.