Naast de instellingen voor de hele onderneming (door de Global Administrator) kan in toevoeging daarop een aantal zaken ingericht worden voor een specifieke entiteit. Dit gebeurt door de Administrator voor de entiteit, ook wel de Local Administrator genoemd. 

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden voor de Administrator om de inrichting per entiteit te regelen. 

 

Ga hiervoor in het navigatiemenu naar Instellingen en kies vervolgens voor de instellingen op Entiteitsniveau (zie onderstaand voorbeeld).

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit6.1 Indexreeksen (entiteit)

De Local Administrator kan, in toevoeging op de door de Global Administrator opgegeven indexatiereeksen, reeksen toevoegen die alleen voor deze entiteit te gebruiken zijn. De Local Administrator gaat hiervoor naar het scherm Indexreeksen op entiteitsniveau en selecteert  de juiste entiteit (zie onderstaand voorbeeld). De bedragen in Kasstroomprognose worden berekend op basis van oa indexpercentages.

 

Voor het creëren van een indexreeks, klik op de knop Reeks toevoegen.

Er wordt een rij toegevoegd aan de tabel waarop de reeks een naam kan worden gegeven. Daarna kunnen de indexpercentages worden toegevoegd per jaar. 

Voeg eventueel een startjaar of eindjaar toe door middel van de daarvoor bestemde knoppen. 

 

Een start- of eindjaar kan verwijderd worden door op de drie puntjes naast het jaar te klikken en vervolgens Jaar verwijderen te kiezen.

Een Indexreeks kan worden verwijderd door de indexreeks te selecteren en dan op het prullenbak icoon aan de rechterkant te klikken.

 

De indexwaarde van het laatste jaar wordt gebruikt voor alle toekomstige, nog niet gedefinieerde jaren. 

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit – Indexreeksen6.2 Betalingsschema's (entiteit)

De Local Administrator kan, in toevoeging op de door de Global Administrator opgegeven betalings­schema's, schema's toevoegen die alleen voor deze entiteit te gebruiken zijn. De Local Administrator gaat hiervoor naar het scherm Betalingsschema’s op entiteitsniveau (zie onderstaand voorbeeld) en selecteert de juiste entiteit. 

 

Om een nieuw betalingsschema aan te maken, klik op de knop Schema toevoegen. 

Er verschijnt een slide-in waarin de naam en omschrijving van het betalingsschema kunnen worden ingegeven. Daarna kunnen de verhoudingsgetallen worden ingegeven per maand. Conform deze verhoudings­getallen zullen de jaarlijkse betalingen worden verdeeld over de maanden.

 

Een betalingsschema kan worden verwijderd door het betalingsschema te selecteren en de checkbox aan te vinken aan de linkerkant en vervolgens op de knop Verwijderen te klikken. 

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit – Betalingsschema's6.3 BTW instellingen (entiteit) 

De Local Administrator kan BTW instellingen vastleggen per entiteit. Hij gaat hiervoor naar het scherm BTW instellingen op entiteitsniveau (zie onderstaand voorbeeld) en selecteert de juiste entiteit.

 

De Local Administrator kan opgeven of de BTW aangifte per maand, per kwartaal of per jaar plaatsvindt. Tevens kan hij opgeven of de ontvangst van een BTW-vordering verwacht wordt  in het tijdvak plus één maand of in het tijdvak plus twee maanden. 

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit – BTW instellingen


De bedragen in de kasstroomprognoses worden berekend onder meer op basis van de opgegeven informatie.

 


6.4 VPB betalingsschema's (entiteit)

De  Local Administrator kan de VPB betalingsschema’s voor de geselecteerde entiteit vaststellen.  Hij gaat hiervoor naar het scherm VPB betalingsschema’s op entiteitsniveau (zie onderstaand voorbeeld) en selecteert de juiste entiteit.

 

Betalingsschema’s kunnen ingevoerd worden voor het huidige of volgende jaar. Daarna kunnen de verhoudingsgetallen worden ingegeven per maand. Conform deze verhoudings­getallen zullen de jaarlijkse betalingen worden verdeeld over de maanden.

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit – VPB betalingsschema’s6.5 Opbrengst- en kostenverantwoording (entiteit)

De  Local Administrator kan, in toevoeging op de door de Global Administrator opgegeven opbrengst- en kostenverantwoording, deze ook toevoegen welke alleen voor de entiteit te gebruiken zijn (zie onderstaand voorbeeld).

 

Gebruik en werking is hetzelfde als de sjabloon die onder de Instellingen van de onderneming is beschreven.

Voorbeeld - Scherm: Instellingen Entiteit - Opbrengst- en kostenverantwoording