Invoer van financiële transacties kan plaats vinden vanuit de schermen 'Basisgegevens' en vanuit het financieel plan. Indien er een financiële transactie wordt opgevoerd bij Basisgegevens wordt deze transactie meegenomen in alle lopende en toekomstige financiële plannen. Indien een transactie wordt opgevoerd in een financieel plan wordt met deze transactie alleen rekening gehouden in dit financiële plan. In het volgende voorbeeld wordt de systematiek toegelicht. 

 

In onderstaand voorbeeld is Lening A opgevoerd bij de basisgegevens. 

Voorbeeld - Lening vastleggen in basisgegevens


Doordat deze lening aan de basisgegevens is toegevoegd, is deze ook zichtbaar in de schermen voor open financiële plannen. Zoals te zien is in onderstaand voorbeeld is de opgevoerde lening A ook te zien in het huidige geselecteerde financieel Plan: Test FP Q3-2022. 

 

Het is mogelijk om in het scherm van financieel plan Test FP Q3-2022 nog een lening toe te voegen, in dit voorbeeld Lening B. Deze is dus specifiek voor Test FP Q3-2022 vastgelegd en zal niet meegenomen worden in andere (ook toekomstige) financiële plannen.

In de kolom genaamd Niveau wordt aangegeven of de transactie een transactie op Basisniveau of Financieel Planniveau is.

Voorbeeld - Lening vastleggen in het financieel plan


Met de knop 'Ga naar basisgegevens' switch je op eenvoudige wijze tussen de invoer vanuit het financieel plan naar 'Basisgegevens’. Evenzo is het mogelijk om vanuit de Basisgegevens terug te navigeren naar het Financieel Plan door op de knop 'Terug naar Financieel Plan' te klikken.

 

De systematiek in bovenstaand voorbeeld is ook van toepassing op algemene kosten, leningen ingaand en uitgaand, Dividend en aandelenkapitaal. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt het opvoeren van een financiële transactie beschreven waarbij dit gedaan wordt vanuit het financieel plan. Op identieke wijze als hierboven kunnen deze transacties ook in de 'Basisgegevens' worden ingevoerd.