Alle kosten en opbrengsten van je scenario zijn te vinden op deze pagina. In het overzicht worden alle kosten en opbrengsten van individuele objecten en het totaal van het scenario weergegeven


Figuur 1: Kosten & opbrengsten overzicht


 1. Knoppen:
  Filteren: met deze functionaliteit kun je je objecten filteren op categorieën of een selectie van objecten en / of groepen (zie Filter objecten).

  Instellingen: een aantal specifieke opties voor dit tabel (bijvoorbeeld het aantal zichtbare objecten, het instellen van key performance indicators) (zie K&O instellingen).

  Doel zoeken: gebruik doel zoeken wanneer je een specifiek bedrag voor de winst in gedachte hebt en laat de applicatie het tabel herberekenen (zie Doel zoeken).

 2. Paginanummers
  Gebruik de paginanummers om te navigeren door je objecten.

 3. Financiële structuur kolom
  Alle kostregels staan in de eerste kolom. De financiële structuur is verdeeld in drie componenten; totale kosten, totale opbrengsten en winst en bevatten elk ook groepen en subgroepen. De gelaagdheid wordt visueler gemaakt door de verschillende grijstinten.

  Deze financiële structuur wordt tevens gebruikt in alle andere projecten. Gebruik de pijlen in de header om in een keer alle groepen in- en uit te klappen tot het laagste kostregel niveau. Handmatig groepen in- en uit klappen is ook mogelijk met de pijlen in het tabel.

 4. Totaalbedrag kolom
  In de tweede kolom wordt het totaal van alle kosten en opbrengsten getoond. Standaard worden alle objecten getoond, maar het is mogelijk om een selectie van objecten te maken (zie Filter objecten). Indien een filter is toegepast wordt de totaal kolom herberekend aan de hand van je gefilterde selectie. Het aantal objecten wordt dan ook getoond in de header.

 5. Objecten
  In de overige kolommen worden de individuele objecten weergegeven. De header toont de groep waar het object in zit, de naam van het object en een box waarmee gekozen kan worden om waarden op verschillende methoden te weergeven. Per object kun je de waarden weergeven als het totaal bedrag, bedrag per eenheid, per bruto m² of per netto m².

 6. Totaalbedragen wijzigen
  Klik op een totaalbedrag om het te wijzigen. Lees meer over totaalbedragen wijzigen.

 7. Bedragen van individuele objecten wijzigen
  Klik op cellen van objecten om bedragen te wijzigen. Lees meer over bedragen van individuele objecten wijzigen.


*Note: group totals are not editable.