De BTW instellingen voor een scenario kunnen gevonden worden onder 'Scenario instellingen', samen met Scenario details en Indexatie.

Aan de linkerkant van het tabel wordt de financiële structuur weergegeven (fig. 1). De rechterkant bestaat uit de volgende kolommen:

  1. Totaal: Toont het totaalbedrag van de kosten en opbrengsten voor de desbetreffende kostregel.
  2. BTW %: Toont het toegepaste BTW percentage voor de desbetreffende kostregel.
  3. VAT bedrag: Toont het BTW bedrag gebaseerd op het totaalbedrag van de kosten en opbrengsten en het BTW percentage.


Figuur 1: BTW instellingen van een scenario


Bij het aanmaken van een scenario worden de BTW instellingen automatisch gegenereerd op basis van voorgedefinieerde waarden. Deze waarden worden beheerd in de algemene Instellingen > Stamgegevens. Wanneer deze waarden voorgedefinieerd zijn, kun je de BTW instellingen wijzigen voor het specifieke scenario middels het BTW instellingen scherm.


Voor het wijzigen van een BTW percentage of bedrag, klik je simpelweg op een waarde. Een pop-up opent met dezelfde data als ook getoond wordt in het overzicht; Totaal, BTW %, BTW bedrag (fig. 2).


Figuur 2: Wijzigen van BTW percentage of BTW bedrag


Het 'Totaal' weergeeft de totale kosten en opbrengen van de geselecteerde kostregel. Dit bedrag is in deze pop-up niet te wijzigen. Om dit bedrag te wijzigen zul je naar het kosten en opbrengsten overzicht moeten.


Het BTW percentage wordt gebruikt om het BTW bedrag te berekenen. Het BTW percentage kan elk willekeurig getal tussen 0% en 100% zijn. Gezien de meeste kostregels in de financiële structuur hetzelfde BTW percentage hanteren, is er de mogelijkheid om het BTW percentage in één keer toe te passen op alle kostregels door 'BTW percentage op alles toepassen' aan te vinken. Na het opslaan van de pop-up zal het BTW percentage op alle regels in de financiële structuur toegepast zijn.


Het is ook mogelijk om een BTW percentage te generen door het BTW bedrag te bepalen. Bij het invoeren van een BTW bedrag wordt het BTW percentage automatisch berekend op basis van het BTW bedrag gedeeld door het totaalbedrag.

     

Houdt er rekening mee dat het BTW percentage opgeslagen blijft. Wanneer het totaalbedrag van de kosten en opbrengsten verandert, zal het BTW bedrag ook herberekend worden.

Wanneer het totaalbedrag van de kosten en opbrengsten gelijk staat aan 0, zal het BTW bedrag ook niet te wijzigen zijn en kun je alleen het BTW percentage invoeren.

Alle BTW percentages op dit scherm worden gebruikt in de kosten en opbrengsten om niet aftrekbare BTW bedragen te berekenen.