Wanneer een project minstens twee scenario's bevat is er de mogelijkheid om scenario's met elkaar te vergelijken. Alle kerngetallen worden naast elkaar gehouden. Met deze functionaliteit krijg je een helder overzicht van de belangrijkste data. Door het vergelijken en analyseren van deze data kun je bepalen welk scenario het beste is om mee door te gaan.


Figuur 1 weergeeft het vergelijk scherm wanneer je het voor de eerste keer opent. Kerngetallen worden in de eerste kolom weergegeven, het tweede kolom bevat het uitgangsscenario. Deze staat gelijk aan een startpunt, alle scenario's worden met dit scenario vergeleken. 


Begin door het selecteren van een uitgangsscenario. Selecteer dan een scenario om het daarmee te vergelijken. Kerngetallen zullen verschijnen van de geselecteerde vergelijking (fig. 2). Vink de 'Toon verschillen' box aan om verschillen tussen de scenario's te weergeven (fig. 3). Klik op 'Vergelijking toevoegen' voor een nieuwe vergelijking, een kolom zal worden toegevoegd. Je kunt zo veel mogelijk vergelijkingen maken als je wilt. Verwijder een vergelijking door in het sub menu op 'Verwijder' te klikken (fig. 4).Figuur 1: Scenario's vergelijken


Figuur 2: Vergelijking geselecteerd


Figuur 3: Toon verschillen

Figuur 4: Vergelijking toevoegen


Figuur 4: Vergelijking verwijderen