De FP&A applicatie is een webapplicatie die gestart wordt vanuit uw browser. De applicatie is alleen te benaderen als gebruiker met de juiste logingegevens en de juiste gebruikersrol. De gebruikers­account dient een Microsoft-account te zijn.

 

Bij het openen van FP&A wordt het startscherm getoond (zie onderstaand voorbeeld). 

Voorbeeld - Scherm: FP&A startpagina


Dit startscherm heeft de volgende elementen:

 1. De applicatie kopregel
   Hierin wordt de naam van de applicatie getoond.
 2. Het gebruikersprofiel
   Hierin worden gebruikersinstellingen ingesteld, zoals de taal, getal- en datumformaat. Ook kan hier worden aangegeven of op de schermen in het financieel overzicht gehele getallen of duizendtallen getoond moeten worden. Tevens vind je in dit menu de Help en informatie over de versie van de applicatie. Tot slot kun je hier je gebruikersnaam zien en uitloggen uit de applicatie.
 3. Het navigatiemenu
  In het menu aan de linkerkant van het scherm kun je in één klik naar een sectie van de applicatie springen. De geselecteerde sectie wordt aangegeven met een oranje indicator.
  Het navigatiemenu is in en uit te klappen door het klikken van de pijlen onderaan , of door de <F4> toets.
 4. Schermnaam en Entiteitnaam
   In de bovenste balk wordt de schermnaam getoond alsmede de bread crumb. De bread crumb (niet zichtbaar op het startscherm) maakt het mogelijk om binnen een sectie het juiste scherm te kiezen. Tevens wordt de naam van de geselecteerde Entiteit getoond. Alle gegevens op het scherm hebben betrekking op deze entiteit. De gebruiker kan van entiteit wisselen door op de entiteit te klikken en een nieuwe keuze te maken.
 5. Werkgebied. Het lichte deel van de applicatie is het werkgebied waar relevante gegevens en functionaliteiten worden getoond.
 6. Financiële plannen. In deze sectie worden alle gegevens vastgelegd en getoond voor het gekozen financiële plan. 
 7. Basisgegevens. In sectie basisgegevens worden alle gegevens vastgelegd en getoond die voor alle nieuwe en open financiële plannen gelden.
 8. Taken. In deze sectie worden relevante taken voor de actieve gebruiker getoond.
 9. Rapporten - Generiek. In deze sectie worden generieke rapporten getoond. De rapporten voor een specifiek financieel plan zijn te vinden in de sectie Financiële plannen.