Een financieel plan wordt door de Global Administrator aangemaakt voor alle entiteiten binnen de onderneming. 

Na het aanmaken van een financieel plan zijn er diverse bewerkingen mogelijk. 

Dit hoofdstuk beschrijft het aanmaken en bewerken van een financieel plan.

 


7.1 Aanmaken financieel plan 

Vanuit het startscherm kan de Global Administrator een financieel plan aanmaken door te klikken op de knop Nieuw financieel plan. In de slide-in definieert de Global Administrator daarna een aantal kenmerken voor het plan (zie onderstaand voorbeeld). 

  • Naam: deze naam wordt op alle schermen en rapporten getoond.
  • De startmaand en eindmaand 
  • De koppeling met het onderliggend bronsysteem, inclusief het betreffende publicatieverslag. Voor Reaforce gebeurt dit door per projecttype (Grondprojecten, Bouw­projecten en/of Gebouw­projecten) het juiste periodeverslag te selecteren.
  • Melding op de startpagina: alle gebruikers zien deze regel op de startpagina en kan dus gebruikt worden om gebruikers te informeren over deadlines. 

Een aangemaakt financieel plan heeft de Status Open. 

Voorbeeld - Scherm: Aanmaken financieel plan


Een Financieel Plan met de Status Open kan worden bewerkt, gekopieerd en verwijderd.  

 


7.2 Bewerken financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te bewerken door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan bewerken te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).).

De bewerking beperkt zich tot het wijzigen van de naam, start- en einddatum.

Voorbeeld - Scherm: Aanmaken financieel plan

 

 

7.3 Kopiëren financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te kopiëren door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan kopiëren te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).

Daarmee wordt een exacte kopie gemaakt van het bestaande plan inclusief geimporteerde projecten, sjablonen, handmatig ingevoerde bedragen en workflow statussen.

Voorbeeld - Scherm: Kopiëren financieel plan.

 


7.4 Verwijderen financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te verwijderen door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan verwijderen te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).

Daarmee wordt het bestaande plan inclusief geimporteerde projecten, sjablonen, handmatig ingevoerde bedragen en workflow statussen definitief verwijderd.

Voorbeeld - Scherm: Verwijderen financieel plan

 


7.5 Terugzetten/heropenen financieel plan 

Het is mogelijk om een financieel plan met de status ‘Gesloten’ weer terug te zetten/te heropenen. Hierdoor krijgt het plan weer de status ‘Open’ en kunnen er weer wijzigingen worden doorgevoerd.