Een financieel plan wordt door de Global Administrator aangemaakt voor alle entiteiten binnen de onderneming. 

Na het aanmaken van een financieel plan zijn er diverse bewerkingen mogelijk. 

Dit hoofdstuk beschrijft het aanmaken en bewerken van een financieel plan.

 


7.1 Aanmaken financieel plan 

Vanuit het startscherm kan de Global Administrator een financieel plan aanmaken door te klikken op de knop Nieuw financieel plan. In de slide-in definieert de Global Administrator daarna een aantal kenmerken voor het plan (zie onderstaand voorbeeld). 

  • Naam: deze naam wordt op alle schermen en rapporten getoond.
  • De startmaand en eindmaand 
  • De koppeling met het onderliggend bronsysteem, inclusief het betreffende publicatieverslag. 
  • Melding op de startpagina: alle gebruikers zien deze regel op de startpagina en kan dus gebruikt worden om gebruikers te informeren over deadlines. 


Wanneer Reaforce als bronsysteem wordt gebruikt, moet de koppeling tussen het Financieel Plan en de relevante Reaforce-projecten worden gedefinieerd. Dit gebeurt door het selecteren van de juiste publicatiecategorieën en publicaties per projecttype (Grondprojecten, Bouwprojecten en/of Bouwprojecten).

Onder de publicatiecategorieën kan gekozen worden voor:

  • N.v.t.: er worden geen Reaforce-projecten voor dit projecttype beschikbaar gesteld om te importeren. 
  • Perioderapport of Faserapport: dit is de publicatiecategorie die voor dit projecttype beschikbaar wordt gesteld om te importeren, waarna een specifieke publicatie uit de keuzelijst wordt geselecteerd.

Opmerking:

Voor bouwprojecten zijn geen Faserapporten beschikbaar.

Onder de importvoorkeuren kan eventueel door middel van het aanvinken van de checkboxes nog gekozen worden voor:

  • Sta gebruikers toe om andere beschikbare publicaties te selecteren bij het importeren. Hier kan men ook besluiten om vrije publicaties toe te staan of niet. Wanneer hiervoor is gekozen, mogen gebruikers een alternatieve publicatiecategorie en/of publicatie kiezen wanneer ze zich in het Reaforce-brongegevensscherm bevinden.
  • Als de geselecteerde publicaties niet beschikbaar zijn, selecteer dan de meest recente. Wanneer hiervoor is gekozen, selecteert het systeem automatisch de meest recente publicatie uit de geselecteerde publicatiecategorie als de vooraf gedefinieerde publicatie niet beschikbaar is.

Een aangemaakt financieel plan heeft de Status Open. 


Voorbeeld - Scherm: Aanmaken financieel plan


Een Financieel Plan met de Status Open kan worden bewerkt, gekopieerd en verwijderd.  

 


7.2 Bewerken financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te bewerken door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan bewerken te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).).

De bewerking beperkt zich tot het wijzigen van de naam, start- en einddatum.

Voorbeeld - Scherm: Aanmaken financieel plan

 

 

7.3 Kopiëren financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te kopiëren door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan kopiëren te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).

Daarmee wordt een exacte kopie gemaakt van het bestaande plan inclusief geïmporteerde projecten, sjablonen, handmatig ingevoerde bedragen en workflow statussen.

Voorbeeld - Scherm: Kopiëren financieel plan.

 


7.4 Verwijderen financieel plan 

Het is mogelijk een financieel plan te verwijderen door op het startscherm in de betreffende regel van het financieel plan op de drie puntjes te klikken en vervolgens Plan verwijderen te selecteren (zie onderstaand voorbeeld).

Daarmee wordt het bestaande plan inclusief geïmporteerde projecten, sjablonen, handmatig ingevoerde bedragen en workflow statussen definitief verwijderd.

Voorbeeld - Scherm: Verwijderen financieel plan